Nyhet rusmiddeltrender

Forrige veke lanserte KORUS vårens Føre Var-rapport. Rapporten tek for seg kva som rører seg når det gjeld rusmiddelspesifikke utviklingstrekk og tendensar.

Publisert 17.06.2024

Rapporten presenterar følgjande hovudfunn: 
  

  • Stabil tendens for cannabis 
  • Liten auke i bruk og tilgjengelegheit for kokain 
  • Stabil trend når det gjeld benzodiazepiner 
  • Auka trend når det gjeld ketamin 
      

Her kan du lese meir om vårens Føre var-rapport: 

Siste nytt i rusmiddeltrender. | KORUS