Eksteriør Murhjørnet med soloppgang ved Ulriken i bakgrunnen. Foto

Rusmedisin AFR

Avdeling for rusmedisin (AFR) tilbyr behandling og oppfølging til personar med rus- og avhengigheitslidingar. Avdelinga si målsetjing er å gi kunnskapsbasert og differensiert behandling. Avdelinga satsar også sterkt på forsking og kvalitetsutvikling innan rushelsetenesta.

Behandlingstilbodet skal utarbeidast i samarbeid med brukar, pårørande og samarbeidspartnarar. Avdelinga tilbyr poliklinisk behandling, LAR-behandling, ambulante tenester, døgnbehandling, avrusing og stabilisering.

Ein person som ser på ein by

Foto: Colourbox.com

Colourbox.com

 

Kontakt

Telefon

Telefon: Avdeling for rusmedisin

Telefon: 55 97 01 00
Ope måndag til fredag kl. 08.00 - 15.30

Forløpskoordinator

913 02 030
Pasientforløp Tverrfagleg spesialisert rusbehandling

Rustilsyn fra Avdeling for rusmedisin ved HUS og HDS

94 17 16 94
Ambulant seksjon

Sentralbord Haukeland

55 97 50 00
Sentralbord​et vårt er bemanna heile døgnet

Postadresse

Helse Bergen HF Haukeland universitetssjukehus
Avdeling for rusmedisin
Postboks 1400
5021 Bergen

Logg inn for å endre time

Slik finn du fram

Dr. Martens, Sandviken

Hatleveien 7D

Dr. Martens - Bygg 16, Hatleveien 7D, 5038 Bergen

floen

Floen, Manger, Nordhordland

Toskavegen 400

5936 Manger

inngangsparti askøy. foto

Haugane 8, Askøy

Haugane 8

5307 Ask

inngangspartiet til Kanalveien 5

Kanalveien 5

Kanalveien 5

5068 Bergen

hvitt hus ved vannet.foto

Møllendalsveien 31

LAR M31 og Årstad, Møllendalsveien 31, 5009 Bergen

En bygning med vei og biler

Nye Sandviksveien 84

Nye Sandviksveien 84

5032 Bergen

Tertnesveien 35

Tertnesveien 35

Tertnesveien 35

5113 Tertnes

Østre Murallmenningen 7

Østre Murallmenningen 7

5012 Bergen

Reiseutgifter
Som regel gjennomfører du reisa di på eiga hand og søker om å få dekt reiseutgiftene i etterkant.
Les meir om å få dekt ei pasientreise

Planlegging
I utgangspunktet vel du sjølv kva transportmiddel du reiser med til behandling.
Les meir om planlegging av pasientreisa di

Rettar/Rettane dine
Hovedregelen er at pasientreiser bli dekt med ein standardsats per kilometer. Ved behov kan også nødvendige tilleggsutgifter bli dekt.
Les meir om rettane dine ved pasientreiser

Tilrettelagt transport
Helseekspressen
Avdeling for pasientreiser i Helse Bergen 

Seksjonane Ambulant, Poliklinikk Kanalveien og KoRus er samlokalisert i Kanalveien 5

 

 

Aktuelle saker

  Rusmedisin, Familieambulatoriet

  Familieambulatoriet er lokalisert på Rusmedisin, Tertnes og tilbyr behandling og oppfølging av gravide og familiar med barn i alderen 0-6 og kor éin eller begge foreldra har rusmiddelrelaterte vanskar

  Familieambulatoriet
  bilde av ansatt i døra som hilser på en pasient

  Brukarmedverknad

  Pasientar og pårørande har verdifulle erfaringar i bruk av helsetenestene. Desse erfaringane er viktige for sjukehuset i utforming av våre tenester. Her får du ein oversikt over sentrale aktivitetar innan brukarmedverknad i Helse Bergen

  Brukarmedverknad i Helse Bergen
  En gruppe mennesker som sitter og står

  Erfaringspanelet

  ​Avdeling for rusmedisin tenkjer at erfaringskompetanse er heilt nødvendig for å kunna utvikla gode tenester. AFR får i dag hjelp frå personar med erfaringskompetanse i ulike arbeidsgrupper og faste utval, i tillegg til innan forsking og ved kompetanseutvikling

  Erfaringspanelet i psykisk helse og rus- Helse Bergen
  Gruppebilde erfaringspanel psykisk helse og rus. Foto

  Individuell jobbstøtte (IPS)

  Jobb Først gir arbeidsretta oppfølging som ein del av rusbehandlinga i Avdeling for rusmedisin. Det vert jobba strukturert og ut frå ein metode kalla individuell jobbstøtte (IPS).
  Les meir om arbeidsretta oppfølging
  Gruppebilde ansatte i avdeling for rusmedisin. Foto

  Stressar du ned med rus?

  Vi ønskjer kontakt med deg før problema blir store og rusbruken blir for vanskeleg å takle
  URO- ung rus oppdagelse
  Ung rus oppdagelse