personer løper foran bygning. foto

Rusmedisin Askøy

Seksjon Askøy tilbyr frivillig døgnbehandling til pasientar med eit langvarig og omfattande rusproblem. Vi ønskjer å skape eit miljø som legg til rette for at kvar pasient styrkjer eigne ressursar, byggjer sosial og kulturell kompetanse, og kan trene på og erfare auka rusmeistring og livskvalitet.

På Seksjon Askøy har vi 2 postar:

Stabilseringsposten

Stabiliseringsposten på Askøy er ein behandlingspost med inntil 13 plassar. Som pasient på Stabiliseringsposten møter du eit tverrfagleg behandlingsteam. 

Her tilbyr vi hjelp til stabilisering etter avrusing frå legale og illegale rusmiddel, og alkohol. Nokon gonger kan ein kome til Stabiliseringsposten for å forebygge tilbakefall.
Målsetting for behandling av problematisk rusmiddelbruk kan variere. Dei fleste ønskjer å avbryte uheldige rusmønster. Hensikta med behandling er å setje i gang gode endrings- og utviklingsprosessar. 
Det er poliklinisk behandlar, fastlege, NAV, Avrusningsposten eller andre deler av spesialisthelsetenesta som tilviser til oss.


Mannsposten

Mannsposten på Askøy er ein behandlingspost med inntil 12 plassar. Som pasient på Mannsposten har du dagleg tett kontakt med eit tverrfagleg behandlingsteam. Behandlinga består blant anna av individuell oppfølging, gruppeterapi, fysisk aktivitet og daglege gjeremål.

Det er poliklinisk behandlar, fastlege eller NAV som kan tilvise til oss.

Kontakt

Telefon

Resepsjon

56 15 51 19
/03

Mannspost

56 15 51 55

Stabiliseringspost

56 15 51 35

Sentralbordet Haukeland universitetssjukehus

55 97 50 00

Postadresse

Helse Bergen HF Haukeland universitetssjukehus, Avdeling for rusmedisin,, Seksjon Askøy, Postboks 1400, 5021 Bergen

Slik finn du fram

inngangsparti askøy. foto

Haugane 8, Askøy

Haugane 8

5307 Ask