Tilvising til Askøy

Fleire instansar kan tilvise deg til behandling hos seksjon Askøy. Slik kjem du til oss.

fellesområde sofa folk. foto
  • Akuttposten kan tilvise deg til behandling hos oss dersom du ønskjer det.
  • Dersom du treng avrusing, hjelper vi deg med dette.
  • Du kan også kontakte fastlegen din og be om tilvising til Avdeling for rusmedisin.
  • Du kan be saksbehandlaren eller ruskonsulenten din i NAV om å tilvise deg.
  • Dersom du er i poliklinisk behandling eller får LAR-behandling ved Avdeling for rusmedisin, kan du be behandlaren din tilvise deg til døgnopphald hos oss ved behov.

Seksjon Askøy ligg på Ask på Askøy, ca. 2 mil nord for Bergen.

Sist oppdatert 19.12.2017