Tilvising

Saksgang for tilvising

Her finn du meir informasjon om både vurdering- og behandlingsfrist hos Avdeling for rusmedisin.

Frist for vurdering

Tilvisinga skal vere vurdert innan 10 virkedagar frå dato tilvisinga er registrert mottatt i postmottaket. 

Behandlingsfrist og tilbod om behandling

Pasientar med rett til nødvendig helsehjelp vil få ein juridisk bindande frist for når behandlinga seinast skal starte. 

Pasientane vil deretter få tilbod om behandling frå Avdeling for rusmedisin eller frå andre offentlege eller private behandlingstilbod innan Helse Vest. 

Det er også mogleg å nytte seg av ordninga Fritt sjukehusval. ​​

 

 

Sist oppdatert 16.01.2024