Christer Kvelvane (gastrokirurg)

- Ingen kø. Familievennleg. Fantastisk natur. I tillegg til ein fagleg spennande jobb er det 1000 gode grunnar til å bu og jobbe på Voss.

Christer

kirurgisk avdeling er det no fire fast tilsette overlegar med gastrokirurgisk subspesialitet , 4 LIS-legar og 5 turnuslegar. Kirurgisk avdeling har gruppe II-utdanningsstatus i generell kirurgi.

Søk no: Fast stilling som overlege i generell kirurgi med interesse for gastroenterologisk kirurgi

- Det beste med å være kirurg på Voss er variasjonen i det vi held på med. Vi får operert mykje, har spennande vaktarbeid og korte arbeidslinjer. I tilleg er vi akuttsjukehus med traumefunksjon, seier Christer.

Familievenleg bygd

Christer er blant dei som likar det som er annleis i Vossabygda.

- Her på Voss har du ein fantastisk natur, flotte fjell, ordentleg vinter. Tempoet er lågare, og det er mindre kø. Det er ein flott stad å bu som familiemann.

Tilbod til våre tilsette

På Voss sjukehus er vi i underkant av 400 tilsette. Dei tilsette er den viktigaste ressursen vår. For oss er det viktig å ta godt vare på dei vi har - og ønske godt i mot dei nye som kjem.
Tilbod til våre tilsette
Akuttmottaket_turnusleger.jpg

Å bu på Voss

Voss er ei bygd som inviterer til spektakulære opplevingar. Sjukehuset ligg omtrent i skibakken, og er omkransa av vakre fjell og vatn. Velkommen til ein stad der natur og kultur står i sentrum.
Å bu på Voss
ski over voss.jpg
Sist oppdatert 06.12.2017