Andre forskingsprosjekt

Vi har også aktive forskingsprosjekt innan Seleksjonsmedisin og undersøking av synsfunksjon hos sjøfolk.

​For mer informasjon, ta kontakt med Jon Magnus Haga.

Sist oppdatert 08.02.2022