Hyperbar Cellelab

På hyperbar cellelab forskar vi på korleis biologiske prosessar i ulike celletypar reagerer på dykking. Dette er viktig for å forstå korleis kroppen tilpassar seg til dykking og kva prosessar som er involvert i moglege helseeffektar av dykking. Vi har prosjekt som er retta mot viktige signalprosessar i nervesystemet og hjartekarsystemet.

En maskin på disken

Under dykking endrar dei fysiske omgivnadane seg. Vi er interessert i å forstå korleis endringar i trykk og ulike gassblandingar påverkar biokjemiske og molekylære prosessar i ulike celletypar.

Laboratoriet tilhøyrer Norsk senter for maritim medisin og dykkemedisin (NSMDM) på Yrkesmedisinsk avdeling (Haukeland universitetssjukehus) og blei overteke frå NUI (Norwegian Underwater Intervention) i 2014.

I lab'en har vi to identiske trykkamre kor vi kan simulere ulike typar dykking og samanlikne effektar av ulike trykk og gassblandingar på celle- og vevsmodellar.

 

Kven er vi

Leiar av forskinga

Rune Kleppe

 

Ingeniør

Christine Tewa Toffa Komano

 

Studentar

Fredrik Helgesen (medisinerstudent, hovedoppgåve)

Minda Hansen-Møllerud (medisinerstudent, hovedoppgåve)

Sigrid Bårdsdatter Haugnes (medisinerstudent, hovedoppgåve)

Oda Jensen (medisinerstudent, hovedoppgåve)

Sophie Weisshaar (medisinerstudent, hovedoppgåve)

 

Samarbeidspartnarar

Jan Haavik (Institutt for biomedisin, UiB)

Aurora Martinez (Institutt for biomedisin, UiB)

Frode Selheim (Institutt for biomedisin, UiB)

Lars Herfindal (Klinisk institutt 2, UiB)

Anders Goksøyr (Institutt for biovitenskap, UiB)

Finn Hansen (Dykkarutdanninga, HVL)

Ingrid Eftedal (Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, NTNU)

Per Bruheim (Institutt for bioteknologi og matvitenskap, NTNU)

Peter Ruoff (Institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi, UiS)

Tom Eirik Mollnes (Institutt for klinisk medisin (UiO), Oslo universitetssykehus og Nordlandssykehuset)

Benjamin Storm (Nordlandssykehuset, NORD Universitetet)

Francois Guerrero (ORPHY lab, University of Western Brittany)

Michael Theron (ORPHY lab, University of Western Brittany)

 

 

Sist oppdatert 19.06.2024