Fagkurs

Grunnkurs for sjømannsleger

Dette kurset er utviklet i samsvar med kompetansekravene for norsk godkjente sjømannsleger i samsvar med standardene satt av Sjøfartsdirektoratet.

13.
august
2024
3 dagar
 1. 13. aug. 2024, 08:30 - 17:25
 2. 14. aug. 2024, 08:00 - 16:15
 3. 15. aug. 2024, 08:00 - 15:20
Påmelding

Tid og stad

Når

 1. 13. aug. 2024, 08:30 - 17:25
 2. 14. aug. 2024, 08:00 - 16:15
 3. 15. aug. 2024, 08:00 - 15:20

Type arrangement

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell

Arrangør

Kvar

Dreggsallmenningen 1, 5003 Bergen.

Påmelding

Frist for påmelding: 29. juli 2024, 18:00
Påmelding

Om kurset

3 båter og sjø.Foto

 

Kurset i Norge er designet som et grunnkurs, slik at de som har et gammelt grunnkurs i maritim medisin vil få sitt behov dekket, og de som ikke har kurs i det hele tatt vil også få sitt behov dekket. For de som trenger repetisjonskurs vil dette kurset også være dekkende. Kursene i utlandet er en kombinasjon av grunnkurs og repetisjonskurs.

Kursene er godkjent av Den norske legeforeningen med tellende timer/poeng:

 • Allmennmedisin: 25 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i maritim medisin til videre- og etterutdanningen.(forlengelse av retten til tilleggstakst) 
 • Arbeidsmedisin: 25 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning
 • Samfunnsmedisin: 25 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning

Alle kursene er godkjent av Sjøfartsdirektoratet og gir nødvendig kompetanse til å søke godkjenning som sjømannslege. Søknadsprosedyre for å bli godkjent sjømannslege finner du på Sjøfartsdirektoratets nettsider. 

Kurset er satt sammen av 3 deler:

 • Del 1. Forhåndsarbeid og -prøve: Kurset forutsetter forberedelse før kursstart med ca. 12 timer. En multiple choice test skal gjennomføres og sendes inn før kursstart. I tillegg skal  to kliniske kasus være gjennomarbeidet før kursstart, konklusjonen skal sendes inn sammen med forhåndsoppgaven. Matriel til forberedelsen blir sendt på mail ved påmelding.
 • Del 2. Tre dagers kurs: Deltakerne møter til et 3 dagers kurs med obligatorisk tilstedeværelse. Kursdagene inneholder plenumspresentasjoner og kliniske kasusdiskusjoner av ulike medisinske tilstander. Det bukes i stor grad menti (Audience Response technology) underbdiskusjonene. Deltakerne utfordres på å treffe beslutninger, og å begrunne disse ut fra medisinsk evidens og gjeldende regelverk. Det er mulig at rekkefølgen på foredragene justeres noe. 
 • Del 3. Kursprøve: Endelig kursprøve er en "multiple choice test" som avholdes siste kursdag. Kursbevis utsendes dersom kursprøven bestås. Krav for å bestå er 80 prosent riktige svar. Ved ikke bestått kursprøve gis det anledning til fornyet prøve.

På kurs med tilstedeværelse må du ha med egen laptop/PC eller tablet/Ipad for å kunne utføre prøven.

Timeplan og forelesere

Detaljert timeplan blir sendt når kursdato nærmer seg.

Vi starter dag 1 kl 0830-1725, dag 2 fra 0800-1615 og dag 3 fra 0800-1520- (kursprøve fra 1420-1520)

Avmelding

Ved avmelding inntil 30 dager før arrangementet refunderes hele kursavgiften.

Ved avmelding etter dette belastes 50 prosent av kursavgiften. Sykdom hos deltagere gir ikke grunn til refusjon, reglene over gjelder.

En betalt plass kan selvfølgelig benyttes av andre fra samme firma/organisasjon, men gi beskjed til oss om dette i god tid.

Forbehold om avlysning ved for få påmeldte.

Kontakt

Andre datoar

 1. Passert
  9.
  januar
  2024
  3 dagar
  Grunnkurs for sjømannsleger
 2. Passert
  11.
  juni
  2024
  3 dagar
  Grunnkurs for sjømannsleger

Norsk senter for maritim medisin

NSMM samlar og formidlar kunnskap om sjøfartsmedisin til sjøfolk og fiskarar, reiarlag, fartøy, styresmakter, arbeidstakar- og arbeidsgjevarorganisasjonar og andre brukarar. Vi tar initiativ til og utfører forsking sjølv, og er eit internasjonalt kontaktpunkt. Vi gjer undervisningsstøtte ved utdanning av sjøfolk og er eit kontaktpunkt for internasjonalt samarbeid på feltet.
Norsk senter for maritim medisin
Eksteriør naust og sjøboder ved kai i havn. Foto