Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell

Praktisk kurs i medisinske ferdigheter

Har du medisinsk behandleransvar på skip eller fiskebåt? Har du opplevd usikkerhet omkring håndtering av medisinske situasjoner om bord? Dette kurset er for deg som ønsker oppfriskning av dine medisinske ferdigheter, slik at du stiller enda bedre forbered

Tid og stad

Type arrangement

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell

Arrangør

 

3 skip på havet. Foto.

 

 

Sjøfart er alvor. Når sjøfolk blir syke eller skadet må de ofte klare seg selv - lenge. Det kan være langt til neste havn og redningsressurser kan være utilgjengelige. 

Mål for kurset

Norsk senter for maritim medisin og dykkemedisin (NSMDM) har nylig utviklet et skreddersydd kurs for sjøfolk med medisinske behandlingsoppgaver om bord, med fokus på praktiske ferdigheter. Målet for kurset er å gi sjøfolk økt trygghet i rollen som medisinsk behandler og et best mulig utgangspunkt for å ta vare på seg selv og sine kolleger i krevende situasjoner til sjøs. Kurset er scenariobasert og dekker et bredt utvalg av medisinske situasjoner som sjøfolk kan havne i om bord.

Om kurset

Dag 1 inkluderer øving av enkeltmannsferdigheter. Dette inkluderer systematisk undersøkelse av pasient, infusjoner og injeksjoner av væske og medikamenter, hjerte-lungeredning med defibrillator, håndtering av skade (kuttskade, brannskade, øyeskade mm.), håndtering av blødning, sårstell/sutur, transport av syk/såret mm.

Dag 2 inkluderer øving på håndtering av sammensatte sykdoms/skade-scenarioer, der ferdighetene fra dag 1 blir satt i sammen til realistiske medisinske situasjoner som deltakerne vil kunne komme utfor til sjøs.

Kurset inkluderer også trening i å finne fram til  medisinsk kunnskap, oppsummere/dokumentere symptomer/funn og samhandle med Radio Medico.

Kurset arrangeres på 19.-20. september på Ferdighetssenteret på Haukeland universitetssjukehus. Undervisningen gjennomføres  i smågrupper ledet av erfarne leger og sykepleiere. Markører vil bli benyttet under scenariotreningen for å skape mest mulig realistiske treningssituasjoner. Det legges opp til mest mulig hands-on trening gjennom hele kurset og tilpasset veiledning av den enkelte deltaker. 

Kontakt

Norsk senter for maritim medisin

NSMM samlar og formidlar kunnskap om sjøfartsmedisin til sjøfolk og fiskarar, reiarlag, fartøy, styresmakter, arbeidstakar- og arbeidsgjevarorganisasjonar og andre brukarar. Vi tar initiativ til og utfører forsking sjølv, og er eit internasjonalt kontaktpunkt. Vi gjer undervisningsstøtte ved utdanning av sjøfolk og er eit kontaktpunkt for internasjonalt samarbeid på feltet.
Norsk senter for maritim medisin
Eksteriør naust og sjøboder ved kai i havn. Foto