Fagkurs

Repetisjonskurs for dykkerleger

Kurset er laget for godkjente dykkeleger. For å opprettholde godkjenning som dykkerlege (som gis av Statsforvalteren i Rogaland, Helse og sosialavdelinga) så må du gjennomgå oppdateringskurs hvert 3. år.

27.
august
2024
 1. 27. aug. 2024
Påmelding

Tid og stad

Når

 1. 27. aug. 2024

Type arrangement

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell

Arrangør

Påmelding

Frist for påmelding: 01. aug. 2024, 10:00
Link til påmelding

Om kurset

Kurset er godkjent av Helsedirektoratet som kvalifiserende for leger som skal gjennomføre etterutdanning som dykkerleger (ref §9 i Forskrift om helsekrav for personer til havs). Merk at du kan ta kurset i løpet av de siste 12 månedene før utløpet av godkjenningsperioden og likevel få godkjenningsperioden din fornyet med 3 år fra det tidspunktet eksisterende godkjenning løper ut. Du taper altså ikke noe på å gjennomføre kurset i god tid (siste 12 måneder) før utløpet av godkjenningen.

Norsk senter for maritim medisin ved Yrkesmedisinsk avdeling, Haukeland universitetssjukehus (HUS) er slått sammen med Norsk senter for dykkemedisin ved Yrkesmedisinsk avdeling HUS.

Kurset består av en e-læringsmodul med  innsendelse av en forhåndsprøve som må være bestått. En dag med kursgjennomføring, digitalt. 

Kurset er godkjent som emnekurs / klinisk emnekurs for videre- og etterutdanning i allmennmedisin og som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning i arbeidsmedisin og har fått følgende godkjenning:

 • Allmennmedisin: 8 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen.
 • Arbeidsmedisin: 8 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.
 

Deltakelse på kurset

Det er en del forhold som må være på plass før deltagelse på digitalt kurs:

 • Tilgang på lap top/pc med kamera og mikrofon. Kameraet skal stå på under kurset. Det er fint om du tester at lyden er god i forkant, slik at du evt. kan endre innstillinger og utstyr før kurset starter dersom du har dårlig lydkvalitet.
 • Tilfredsstillende nett-tilgang, slik at det er mulig å delta på digitalt kurs med godt nok bilde og lydkvalitet.
 • Tilgang på smart telefon slik at en kan være med å stemme underveis i kurset.
 • Mulighet for å delta på kurset fra et skjermet sted uten forstyrrelser fra for eksempel familie eller jobb.  Å sitte på offentlig sted er ikke egnet, både på grunn av støy og på grunn av temaer som blir diskutert.
 • Du må sitte alene under deltagelsen, du kan ikke gjennomføre kurset sammen med en gruppe i et felles lokale.
 • Eksamen blir gjennomført umiddelbart etter kurset. Link til eksamen sendes på epost, alle hjelpemidler er tillat under eksamen.  Det er satt av 60 minutter til eksamen. Kamera skal stå på under eksamen.

Påmelding

Link til påmelding for kurs i august blir lagt ut i løpet av mars.

Avmelding

Vi gjør oppmerksom på at kurset kan avlyses ved for få deltakere.

Ved avmelding inntil 30 dager før arrangementet refunderes hele kursavgiften. Ved avmelding etter dette belastes 50 prosent av kursavgiften. Sykdom hos deltaker gir ikke grunn til refusjon, reglene ovenfor gjelder.

Ved avmelding 15 dager før kurs start refunderes ikke kursavgiften.

En betalt plass kan selvfølgelig benyttes av andre fra samme firma/organisasjon, men gi beskjed til oss om dette i god tid.

Kontakt

Andre datoar

 1. Passert

Norsk senter for maritim medisin

NSMM samlar og formidlar kunnskap om sjøfartsmedisin til sjøfolk og fiskarar, reiarlag, fartøy, styresmakter, arbeidstakar- og arbeidsgjevarorganisasjonar og andre brukarar. Vi tar initiativ til og utfører forsking sjølv, og er eit internasjonalt kontaktpunkt. Vi gjer undervisningsstøtte ved utdanning av sjøfolk og er eit kontaktpunkt for internasjonalt samarbeid på feltet.
Norsk senter for maritim medisin
Eksteriør naust og sjøboder ved kai i havn. Foto