Fagkurs

Repetisjonskurs for sjømannsleger

For å få fornyet godkjenning (resertifisering) som Sjømannslege kreves det at sjømannslegen gjennomfører et obligatorisk oppdateringskurs og består eksamen.

10.
september
2024
2 dagar
 1. 10. sep. 2024, 08:00 - 17:15
 2. 11. sep. 2024, 08:00 - 16:55
Påmelding

Tid og stad

Når

 1. 10. sep. 2024, 08:00 - 17:15
 2. 11. sep. 2024, 08:00 - 16:55

Type arrangement

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell

Arrangør

Påmelding

Om kurset

3 skip på havet.

 

For å få fornyet godkjenningen (resertifisering) som Sjømannslege kreves det at sjømannslegen gjennomfører et obligatorisk oppdateringskurs og består eksamen.

Opplæringen skal vedlikeholde nødvendig kompetanse for å kunne få fornyet godkjenning og kunne utføre arbeid som sjømannslege etter Forskrift om helseundersøkelser av arbeidstakere på norske skip og flyttbare innretninger, FOR-2014-06-05-805. 

Fornyet godkjenning som sjømannslege gis av Sjøfartsdirektoratet etter søknad fra legen. Gjennomført kurs gir ikke automatisk fornyelse av godkjenningen, men er nødvendig for å få fornyet godkjenning. Når nødvendig endring i Helseforskriften er gjennomført, vil det i tillegg til repetisjonskurs bli innført tilleggskrav om annen faglig aktivitet.

Kurset er godkjent av Sjøfartsdirektoratet.

Kurset består av 24 timer, hvorav 8 timer er egenlæring og 16 timer er kurs med tilstedeværelse. Etter gjennomføring av opplæringen må legen dokumentere at tilstrekkelig kompetanse er oppnådd. Opplæringen avsluttes med en kursprøve som må bestås (minimum 80 prosent riktige svar).

Kurset er godkjent av Den norske legeforening med følgende:

 • Allmenn medisin: Godkjennes med 15 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i maritim  medisin til videre- og etterutdanningen (forlengelse av retten til tilleggstakst).
 • Arbeidsmedisin: Godkjennes med 15 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.

Påmelding

Her finn du lenke til påmeldingsskjema i deltager.no på dei ulike kursdatoaene:

Kurstider

 • Dag 1 starter vi første forelesning kl. 08.00 og holder på til kl. 17.15.
 • Dag 2 starter vi kl. 08.00, og eksamen er ferdig kl. 16.55 (eksamen fra kl. 15.55-16.55)

Om kurset

Kompendium, forhåndsprøve og timeplan blir tilsendt på e-post sammen med bekreftelse på at du er påmeldt straks påmeldingen din er mottatt.

Forhåndsoppgaven består av 2 hjemmeoppgaver som skal være gjennomarbeidet før del 2 av kurset.

 1. Gjennomgå og ev. revidere eget kvalitetssystem.
 2. Gjennomføre individuell risikovurdering av to kliniske kasus. Konklusjonen skal sendes inn sammen med svarene på forhåndsoppgaven.
 3. Forberedelse av sak til Fagnemnda.

I tillegg en forhåndsprøve som må gjennomføres og bestås  før man kan delta på kursdagene.

Det er en del forhold som må være på plass før deltagelse på digitalt kurs:

 • Tilgang på lap top/pc med kamera og mikrofon. Kameraet skal stå på under kurset. Det er fint om du tester at lyden er god i forkant, slik at du evt. kan endre innstillinger og utstyr før kurset starter dersom du har dårlig lydkvalitet.
 • Tilfredsstillende nett-tilgang, slik at det er mulig å delta på digitalt kurs med godt nok bilde og lydkvalitet.
 • Tilgang på smart telefon slik at en kan være med å stemme underveis i kurset.
 • Mulighet for å delta på kurset fra et skjermet sted uten forstyrrelser fra for eksempel familie eller jobb.  Å sitte på offentlig sted er ikke egnet, både på grunn av støy og på grunn av temaer som blir diskutert.
 • Du må sitte alene under deltagelsen, du kan ikke gjennomføre kurset sammen med en gruppe i et felles lokale.
 • Eksamen blir gjennomført umiddelbart etter kurset. Link til eksamen sendes på epost, alle hjelpemidler er tillat under eksamen.  Det er satt av 60 minutter til eksamen. Kamera skal stå på under eksamen.

Timeplan

Blir tilsendt ved påmelding 

Avmelding

Ved avmelding inntil 30 dager før arrangementet refunderes hele kursavgiften.

Ved avmelding etter dette belastes 50 prosent av kursavgiften. Sykdom hos deltagere gir ikke grunn til refusjon, reglene over gjelder.

En betalt plass kan selvfølgelig benyttes av andre fra samme firma/organisasjon, men gi beskjed til oss om dette i god tid.

Forbehold om avlysning ved for få påmeldte.

Kontakt

Andre datoar

 1. Passert
 2. Passert

Norsk senter for maritim medisin

NSMM samlar og formidlar kunnskap om sjøfartsmedisin til sjøfolk og fiskarar, reiarlag, fartøy, styresmakter, arbeidstakar- og arbeidsgjevarorganisasjonar og andre brukarar. Vi tar initiativ til og utfører forsking sjølv, og er eit internasjonalt kontaktpunkt. Vi gjer undervisningsstøtte ved utdanning av sjøfolk og er eit kontaktpunkt for internasjonalt samarbeid på feltet.
Norsk senter for maritim medisin
Eksteriør naust og sjøboder ved kai i havn. Foto