Fagkurs

Resertifisering petroleumsleger

For å få fornyet godkjenning (resertifisering) som petroleumslege kreves det at petroleumslegen gjennomfører et obligatorisk oppdateringskurs og består eksamen.

28.
mai
2024
 1. 28. mai 2024

Tid og stad

Når

 1. 28. mai 2024

Type arrangement

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell

Arrangør

Om kurset

Plattform ute på havet med oransje himmel i bakgrunnen.Foto

For å få fornyet godkjenning (resertifisering) som petroleumslege kreves det at petroleumslegen gjennomfører et obligatorisk oppdateringskurs og består eksamen.

Opplæringen skal vedlikeholde nødvendig kompetanse for å kunne få fornyet godkjenning og kunne utføre arbeid som petroleumslege etter Forskrift om helsekrav for personer i arbeid på innretninger i petroleumsvirksomheten til havs, FOR 2010-12-20 nr.1780.

Kurset består av 19 timer, hvorav 10 timer er egenlæring og 9 timer er kurs med tilstedeværelse.

Kurset starter kl. 08.00 og avslutter med kursprøve kl. 17.30-18.30. 

Kursene bli arrangert digitalt på Zoom.

Det er en del forhold som må være på plass før deltagelse på digitalt kurs:

 • Tilgang på lap top/pc med kamera og mikrofon. Deltakerne sitter hver for seg med egen lap top / PC. Det er viktig for dynamikken / gruppearbeidene osv. at ikke flere er logget på samme bruker. Pålogging via mobiltelefon er ikke optimalt da man ikke kan ha kamera på samtidig med å følge presentasjonene. Kameraet skal stå på under kurset. Det er fint om du tester at lyden er god i forkant, slik at du ev. kan endre innstillinger og utstyr før kurset starter dersom du har dårlig lydkvalitet.
 • Tilfredsstillende nett-tilgang, slik at det er mulig å delta på digitalt kurs med godt nok bilde og lydkvalitet.
 • Tilgang på smart telefon slik at en kan være med å stemme underveis i kurset.
 • Mulighet for å delta på kurset fra et skjermet sted uten forstyrrelser fra for eksempel familie eller jobb.  Å sitte på offentlig sted er ikke egnet, både på grunn av støy og på grunn av temaer som blir diskutert.
 • Du må sitte alene under deltagelsen, du kan ikke gjennomføre kurset sammen med en gruppe i et felles lokale.
 • Eksamen blir gjennomført umiddelbart etter kurset. Link til eksamen sendes på epost, alle hjelpemidler er tillat under eksamen.  Det er satt av 60 minutter til eksamen. Kamera skal stå på under eksamen.

Godkjenning av kurset

Kurset godkjent av Helsedirektoratet.

Kurset er godkjent av Den norske legeforening:

 • Allmennmedisin har godkjent kurset med totalt 8 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen. 
 • Samfunnsmedisin har godkjent kurset med 9 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og for spesialistenes etterutdanning.
 • Arbeidsmedisin har godkjent kurset med totalt 19 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og for spesialistenes etterutdanning.

Kursavgift

2024: Kr 5.950.-

Påmelding

Ved påmelding sendes det ut en bekreftelse, denne inneholder en del informasjon og linker til materiale for obligatorisk forberedelse.

Kompendium og forhåndsprøve blir tilsendt på mail straks påmeldingen er mottatt.

Forhåndsoppgavene består av:

 • Egenlæring 
 • 2 kasuistikker, konklusjon skal sendes inn
 • Forhåndsprøve som skal sendes inn

Avmelding

Ved avmeldingen inntil 30 dager før arrangementet refunderes hele kursavgiften.

Ved avmelding etter dette belastes 50 prosent av kursavgiften.

Sykdom hos deltagere gir ikke grunn til refusjon, reglene ovenfor gjelder.

En betalt plass kan selvfølgelig benyttes av andre fra samme firma/organisasjon, men gi beskjed til oss om dette i god tid.

Forbehold om avlysning ved for få deltakere.

Kontakt

Andre datoar

 1. Passert

Norsk senter for maritim medisin

NSMM samlar og formidlar kunnskap om sjøfartsmedisin til sjøfolk og fiskarar, reiarlag, fartøy, styresmakter, arbeidstakar- og arbeidsgjevarorganisasjonar og andre brukarar. Vi tar initiativ til og utfører forsking sjølv, og er eit internasjonalt kontaktpunkt. Vi gjer undervisningsstøtte ved utdanning av sjøfolk og er eit kontaktpunkt for internasjonalt samarbeid på feltet.
Norsk senter for maritim medisin
Eksteriør naust og sjøboder ved kai i havn. Foto