Regionalt senter for astma, allergi og overfølsomhet i Helse Vest(RAAO- Helse Vest)

Regionalt senter for astma, allergi og overfølsomhet i Helse Vest(RAAO- Helse Vest) er ein tverrfagleg allergologisk poliklinikk som skal supplere den allergologiske verksemda ved andre avdelingar påsjukehuset og i regionen.

Kontakt

Slik finn du fram

Oppmøtestad

Konrad Birkhaugs hus ligg like ved helikopterlandingsplassen sør for Sentralblokka.

Avdelinga ligg i 2. etasje, Konrad Birkhaugs hus.

Konrad Birkhaugs hus

Jonas Lies vei 79

5021 Bergen

Kurs og møter

 • Matallergi kurs
  Målet med kurset er å gi deg kunnskap, samt faglege og praktiske råd om å leva med matallergi.
  Matallergi kurs
  27.
  mai
  2024