Rettleiarar for helsepersonell

Her finn du oversikt og lenker til nyttige rettleiarar, video og E-læringskurs.

​Allergen immunterapi​

Norsk kvalitetssikringsdokument for Hyposensibilisering – Allergenspesifikk immunterapi - Allergivaksinasjon​. ​

Praktisk veileder i allergen immunterapi​

Anafylaksihandtering

Nasjonal veileder for praktisk anafylaksihandtering

Anafylaksi inneber mange utfordringar. Det er sjeldan, opptrer akutt og uanmeldt, er vanlegvis dramatisk og kan vera livstruande. I hovudsak er rettleiaren mynta på helsepersonell innan alle omsorgsnivå som kan komma til å møta pasientar med anafylaktiske reaksjonar.

E-læringskurs i Praktisk Anafylaksibehandling​ 

NSAID overfølsemd

Praktisk veileder i handtering av NSAID overfølsemnd

Medikamentgruppa NSAIDs (Nonsteroidal anti-inflammatory drugs) er ei av dei vanlegaste årsaker til rapporterte legemiddelutløyste overfølsemdreaksjonar.

Matallergi

​Praktisk veileder i handtering av matallergi

Førekomsten av matallergiar har  vore aukande. Riktig diagnostikk og behandling tidleg i sjukdomsforløpet er viktig for å setja inn riktige tiltak og unngå unødvendige kostrestriksjonar og potensiell feilernæring. ​

Nasjonale anbefalingar frå Helsedirektoratet​ 

Sist oppdatert 14.02.2024