Intrakutantest

Intrakutantest er ein hudtest som ein kan bruka ved mistanke om allergi for enkelte medikament.

​Intrakutantest kan bidra til å avklare om du er allergisk for ulike medisinar. Testen kan visa om det blir ein reaksjon når det vert sprøyta inn ein liten drope i huda med medisinen det er mistanke om at du reagerer på.

Sist oppdatert 03.10.2023