Konjunktival provokasjonstest

Konjunktival provokasjonstest er aktuell ved mistanke om allergi når andre testar er negative.

​Symptom frå augene er vanleg ved pollenallergi, og kan utgjera dei mest plagsame symptoma, og også vera vanskelege å behandla. Det kan likevel vera vanskeleg å fastslå sikkert om symptom frå auga kjem av eit mistenkt allergen (t.d. bjørk). Provokasjonen medfører låg risiko for alvorleg reaksjon eller komplikasjonar.

Konjunktival provokasjonstest

Sist oppdatert 03.10.2023