Spirometri

Spirometri bruker ein til å måle lungefunksjon.

​Spirometri er ein pusteprøve som måler lungefunksjonen din. Pusteprøven måler kor mykje luft du maksimalt får til å pusta ut i eitt sekund (FEV1) og totalt (FVC), og kor raskt du får til å pusta ut (PEF) etter maksimal innpust. Resultata vert mellom anna brukt til å vurdera alvorsgrad av lungesjukdom og til å måla sjukdomsutvikling og effekt av behandling.

Pasientinformasjon Spirometri


Sist oppdatert 03.10.2023