Behandling

Habilitering – Cerebral parese hos voksne

Cerebral parese er en samlebetegnelse for ulike motoriske funksjonshemninger forårsaket av utviklingsforstyrrelse eller skade i hjernen før fylte 2 år. I tillegg sees ofte følgetilstander som epilepsi, kommunikasjonsutfordringer, kognitive vansker og problemer med å tolke og forstå sanseinntrykk.

Cerebral parese (CP) er en utviklingsforstyrrelse som skyldes en skade i hjernen som har oppstått før fødsel, i forbindelse med fødsel eller innen 2 års alder.

Les meir på helsenorge.no

Selv om skaden ved cerebral parese er stabil, vil symptomene kunne endre seg. Dette innebærer at du kan oppleve endringer i ulike funksjoner over tid. 

Aktuelle problemstillinger er energiøkonomisering, tilrettelegging og veiledning i bolig og jobb/dagtilbud, bistandsbehov og oppfølging av fysiske og psykiske utfordringer.  

Tilvising og vurdering

Det er som regel fastlegen eller annen spesialisthelsetjeneste som henviser til Habiliteringsavdelinga for vaksne (HAVO).

Henvisning kan sendes elektronisk eller pr. post til Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus, Habiliteringsavdelinga for vaksne, Postboks 1400, 5021 Bergen.

Før

Habilitering ved cerebral parese innebærer en tverrfaglig oppfølging av dine sammensatte behov. Sammen med deg vil vi finne ut hvilke fysiske, psykiske og/eller kognitive områder som det bør jobbes videre med. 

Det sentrale målet er god helse og livskvalitet med fokus på aktivitet og deltakelse, samt god kjennskap til egen sykdom. Vi har spesielt fokus på overgangsproblematikk som for eksempel fra barn til voksen og ved aldring. 

Du blir kalt inn til en tverrfaglig konsultasjon ved Habiliteringsavdelinga for vaksne i Olav Bjordals veg 29 på Breistein. 

Under

Du sammen med pårørende og/eller tjenesteytere og to fra teamet (ergoterapeut og fysioterapeut) har en forsamtale. Der får vi informasjon om din funksjon i hverdagen og aktuelle problemstillinger. 

I neste time blir det gjort en medisinsk/nevrologisk undersøkelse samt kartlegging av bevegelse og funksjon.  Det kan også være aktuelt med andre undersøkelser. I tillegg vil vi se på helhetsbelastningen for deg på ulike livsområder.

Resultater fra utredningen vil være førende for hvordan videre forløp vil være. 
Oppfølgingen kan omfatte spesifikk medisinsk utredning og behandling, veiledning i motorisk trening og fysisk aktivitet, energiøkonomisering, råd i forhold til bolig, arbeid og fritid. Det kan også være aktuelt med veiledning innen områder som ernæring, bruk av hjelpemidler, posisjonering og psykisk helse.

Vi kan henvise deg videre til andre aktuelle tjenester innen primær- eller spesialisthelsetjenesten. Dette kan for eksempel være kommunal ergo- og/eller fysioterapi, ernæringsfysiolog, ortopedisk vurdering, ortopediteknikk samt andre deler av spesialisthelsetjenesten.

Veiledningen til pårørende og kommunalt personal kan bli gitt der dette er aktuelt. 

Etter

En tverrfaglig rapport, med oppsummering av undersøking og anbefalinger videre blir sendt til deg og fastlegen din, og eventuelt lokal fysio-/ergoterapitjeneste og andre instanser etter avtale med deg.  

Kontakt

Olav Bjordals veg 29, Breistein Habiliterings­avdelinga for vaksne

Kontakt Habiliterings­avdelinga for vaksne

Oppmøtestad

Vær merksam på at vi 26. mars 2020 flytta poliklinikken til Olav Bjordals veg 29 på Breisten.

Foto:Breistein

Olav Bjordals veg 29, Breistein

Olav Bjordals veg 29

5111 Breistein

Transport

​Frå Bergen sentrum/Nordhordland:

Kjør E 39.

Avkjørsel i lyskryss ved Shell stasjon på Haukås, Fv 567 mot Breistein.

Kjør 550 m og sving til venstre, inn på Olav Bjordals veg.

Kjør 100 m og sving til høyre, inn til Olav Bjordals veg 29.

Buss nr. 37 Breistein går frå Åsane Terminal til Breistein.
Den stopper i Breisteinvegen – Busstopp Vestlandsheimen
Det er 450 meter å gå til Olav Bjordals veg 29. Sjå kart.

Finn reisetider på Skyss.no, Skyss App på mobil eller ring Skyss på telefon 55 55 90 70.

Praktisk informasjon

​Det er gratis parkering hos oss.

Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

Gjest.ihelse.net er eit trådlaust nettverk for besøkande, pasientar og tilsette. Slik koblar du deg til gjestenettet vårt:

  1. Koble deg til det trådlause gjestenettet (gjest.ihelse.net)
  2. Ein nettlesar skal opne seg automatisk. (Om påloggingsvindauget ikkje dukkar opp, forsøk å opne nettlesaren manuelt).​
  3. Trykk "Godta" når du har lest og forstått vilkåra.

Innlogginga skjer automatisk på einingar etter første pålogging, så lenge kontoen er aktiv. Det skal bare være nødvendig å logge seg på éin gong per eining per 31 dagar. 

 
Trøbbel med å kople til trådlaust internett?
Sjukehuset har dessverre dårleg nettverk nokre stader. Du kan derfor ha problem med å få logga deg på nettverket. Vi beklagar dette, og jobbar med å utbetre dette.
 
Har du ein nyare mobiltelefon, og problem med å kople det til trådlaust gjestenett på sjukehuset? Det kan skuldast nettverksinnstillingane på telefonen din.