Behandling

Navlebrokk, Voss

Navlebrokk er ei svakheit i bukveggen som fører til ei utposing frå navlen. Navlebrokk er vanlegast hos barn, og i dei fleste tilfelle går det tilbake av seg sjølv. Dersom brokket ikkje er gått tilbake innan seksårsalderen, kan vi vurdere operasjon – også av kosmetiske grunnar. Vaksne som får navlebrokk kan prøve å presse tilbake utbukinga ved å trykkje lett på han, men det kan komme tilbake.

Navlebrokk er ofte utan symptom og treng då inga behandling. Dersom det gir ubehag, kan det vere aktuelt å operere.

Brokket kan også setje seg fast, og gi akutte, sterke smerter. Ved slike sterke smerter bør du kontakte lege så snart som mogleg. Det kan vere at brokket inneheld tarm som blir inneklemd.

Tilvising og vurdering

Både barn og vaksne kan bli tilviste av fastlegen til vurdering av planlagd operasjon.

Sjekkliste for tilvising:    

 • God klinisk undersøking og skildring av brokket
 • Eventuelle tidlegare sjukdommar

Før

Diagnosen kan ofte bli stilt med ei god klinisk undersøking. Barn og vaksne blir undersøkte av kirurg på poliklinikk, og får deretter ei tilråding om behandling.

Kirurgen vil på førehand informere om risiko kring operasjonen. Ved alle brokkoperasjonar er det risiko for betennelse i såret, bløding, smerte, og residiv (det vil seie at brokket kjem tilbake).

Operasjon av navlebrokk kan bli utført utan innlegging på sjukehus. Du møter fastande om morgonen og kan reise heim nokre timar etter operasjonen. Spesielle forhold kan gjere at nokre pasientar må vere innlagde både før og etter operasjonen.

Førebuing til operasjon

Faste

Før operasjonen/undersøkinga må du faste. Dersom du ikkje møter fastande, kan det hende vi må avlyse/utsetje timen.

De siste 6 timane før operasjon/undersøking skal du ikkje ete mat eller drikke mjølk/mjølkeprodukt. Barn kan få morsmjølkerstatning inntil 4 timer før operasjon/undersøking, og morsmjølk inntil 3 timer før. De siste 2 timane skal du unngå tyggegummi, drops, snus og røyk, fordi dette kan auke mageinnhold og magesyre.

Frem til 2 timer før operasjon/undersøking kan vaksne drikke klare væsker. Barn kan drikke klare væsker frem til 1 time før. Klare væsker er: Vatn, saft, juice utan fruktkjøt, brus, te og kaffi utan mjølk. Alle kan svelge medisinar med eit lite glas vatn inntil 1 time før. Du kan pusse tenner og skylje munnen når som helst.

Mat og mjølk/mjølkeprodukt: Skal stoppast 6 timer før
Klare væsker, tyggegummi, drops, snus og røyk: Skal stoppast 2 timer før
Klare væsker, barn: Skal stoppast 1 time før

Dersom du likevel har ete eller drukke utanom de tidene som står her må personalet få vite det. Før enkelte inngrep skal du drikke ein bestemt mengde næringsdrikk. Strengare regler kan vere naudsynt for nokon. Det får du i så fall beskjed om.

Det er viktig at du dusjar og vaskar håret heime på operasjonsdagen eller kvelden før.

 • Ikkje ta på hudkrem eller sminke etter at du har dusja.
 • Fjern ringar, klokker, kontaktlinser, sminke, naglelakk og piercingar før operasjonen. Er piercingane vanskelege å fjerne, kan du risikere at dei blir klipte. Det er derfor lurt å bruke litt tid på dette før du kjem.
 • Briller og høyreapparat kan du ha på.

Før operasjonen blir du teken imot av sjukepleiar, og du får samtale med kirurg og anestesilege.

Under

Open brokkplastikk

Vi lagar eit lite snitt over utposinga, dyttar den tilbake og syr svakheita i bukveggen slik at det ikkje oppstår navlebrokk på nytt. Denne metoden er best eigna hos barn og hos vaksne med små brokk.

Operasjonen blir gjord i narkose, og varer cirka 30 minutt.

Brokkplastikk med nett

Ved større navlebrokk tilrår vi ofte lapraskopisk (kikhòls-) teknikk med innlegging av nett. Operasjonen blir utført i narkose og varer rundt 1 time. Dersom det er eit svært stort navlebrokk kan vi gjere inngrepet med open teknikk. Då forsterkar vi defekten med nett.


 

Etter

Etter operasjonen blir du på oppvakningsavdelinga til du vaknar. Så får du litt mat og drikke. Du kan forvente å reise heim etter 2-4 timar. Du må ha tissa før heimreise.

Før du reiser heim får du munnleg og skriftleg informasjon. Du får med deg smertestillande tablettar og eventuelt resept. Du kan ikkje køyre bil eller betene maskiner første døgnet etter operasjonen. Om nødvendig ordnar sjukehuset med transport.

Du får sjukmelding før du reiser heim. Lengda på sjukmeldinga blir vurdert individuelt. Det avheng av kva du jobbar med.

Etter operasjonen skal du unngå tunge løft i cirka 4-6 veker. Vi tilrår at du startar med lett fysisk aktivitet så snart som mogleg etter operasjonen. Stinga vil løyse seg opp av seg sjølve.

Det er ingen rutinemessig kontroll hos kirurg etter operasjon. Ta kontakt med lege dersom det er teikn på betennelse i brokksåret.

Ver merksam

Kontakt avdelinga dersom du får nokre av disse plagene:

 • Tung pust
 • Bløding i såret
 • Væske fra såret
 • Aukande hevelse, raude eller smerte frå såret
 • Aukande hevelse i eit eller begge bein
 • Sjukdomskjensle/nedsett allmenntilstand
 • Svimmelheit eller svime
 • ​ Feber

Blir du akutt sjuk, ring 113.

 

Kontakt

Voss sjukehus Operasjons­avdelinga Voss

Kontakt Operasjons­avdelinga Voss

Oppmøtestad

Oppmøtestad står i innkallingsbrevet.

Voss sjukehus

Sjukehusvegen 16

5704 Voss

Transport

Reisetid til Voss frå:

 • Bergen med bil, ca. 1 t 30 min.
 • Flesland med bil, ca. 1 t 45 min.
 • Stavanger med bil, ca 6 t 30 min.
 • Oslo med bil, ca 6t 30min

​​Kjem du frå Hardanger eller Sogn, er buss ein alternativ reisemåte:

Det går buss frå sentrum til sjukehuset. Rute 965 stoggar ved sjukehuset og Rute 964 stoggar i Ringheimsvegen, nokre minutt gåtid frå sjukehuset. For nærare informasjon om rutetider, sjå Skyss sin ruteplanleggar  for rutene 964 Ringebuss Skjerpe/Sivlevegen og 965 Sentrumsringen. 

​​Det er parkeringsavgift på sjukehusområdet måndag – fredag mellom kl 09.00-17.00.

Prisar 

Kr 15 ,- pr. time og kr 40,- pr. døgn. Langtidsparkering inntil 7 døgn er mogleg. 
Du kan betale med kort, kontant eller mobil.

Sjukehuset har ikkje tilbod om lading av el-bilar for pasientar. Ladestasjonar finn ein i sentrum og ved Tinghuset, i parkeringshuset Vossapark og i Strandavegen .  

​​Voss Taxi
Telefon ​56 51 13 40​

Bergensbanen ved Voss sentrum, og det går hyppig tog mellom Voss og Bergen. 

Reisetid til Voss frå: 

 • Bergen med tog, ca 1t og 20 min​
 • Oslo med tog, ca. 5 t 30 min.

Informasjon om togtider finn du på Vy sine nettsider​

Praktisk informasjon

Kontakt personalet dersom du kjem utanom visittid eller vedkommande pasient er isolert. Nokre viktige hugsereglar:

 • Ta ikkje med potteplantar til pasientar.
 • Unngå å sitje på sengekanten, bruk stol.
 • Vær nøye med hygiene, vi tilrår vask av hendene etter besøk hjå inneliggjande pasientar.

​​​Generell besøkstid
​15.00 - 16.00 og 18.00 - 19.00

Intensivavdeling
​Vend dykk i vaktrommet for avtale om besøk​

Føde-/barselavdelinga

Gje mor, partnar og dei nyfødde borna ro

Dei aller fyrste dagane med den nyfødde er det viktig at familien får mest mogleg ro og kvile. Dette for å bli godt kjend med kvarandre samt at mor skal får nok ro og tid til å kome godt i gang med amminga. Me anbefalar også at den fyrste tida heime vert avgrensa til dei aller nærmaste.
Partner/ ledsager / den eine nærmaste pårørande er velkomen til barselavdelinga på dagtid mellom 09 og 20. Dersom mor ligg på rom saman med ei anna barselkvinne er det fint at dei vert einige seg i mellom i forhold til besøk slik at det også vert rom for ro og kvile.

For andre besøkande tillet me kun besøk av den nyfødde sine sysken mellom 17.00-18.30.

Her finn du litt informasjon om kven du vil møte, og litt om kva reglar som gjeld for deg som pasient når du er innlagt på sjukehus.

​​Pasientar som blir innlagt for øyeblikkeleg hjelp har ikkje moglegheit til å planlegge sjukehusopphaldet. Men dersom du mottar innkalling på førehand, kan det vere greit å førebu seg litt.

Personalet har namneskilt med tittel, slik at du skal kunne sjå kva yrkesgruppe kvar enkelt tilhøyrer. Du kan sjølvsagt også spørje vedkomande direkte viss du er i tvil om kven du møter. Her er ei liste over dei yrkesgruppene du vanlegvis vil møte på sjukehuset:
​​​

 • Lege ​og sjukepleiar har hovudansvaret for deg når du er innlagt på sjukehus​
 • ​Bioingeniør kjem til avdelinga kvar morgon for å ta blodprøvar eller andre prøvar
 • Radiograf førebur og utfører CT-, MR- og røntgenundersøkingar av deg på Radiologisk avdeling.
 • Fysioterapeut hjelper deg med å førebygge funksjonsvanskar som følge av for eksempel operasjonar. Kan også hjelpe deg med å få tilbake tapt bevegelsesevne, eller til å lære deg å leve vidare med endra funksjonsnivå.
 • Ergoterapeut hjelper deg med å fungere best mogleg i dagleglivet etter skade og sjukdom, og legg til rette praktisk hjelp.
 • Sosionom gir deg informasjon om forskjellige hjelpetiltak og kan formidle kontakt med aktuelle instansar, for eksempel helse- og sosialetaten eller pasientombodet.
 • Klinisk ernæringsfysiolog hjelper deg å leggje om kosthaldet dersom nødvendig.
 • ​Studentar og spesialistkandidatar. Voss sjukehus er ein del av Haukeland universitetssjukehus, som årleg utdannar eit par tusen helsearbeidarar. Det betyr at studentar og spesialistkandidatar av og til er med i samband med undersøkingar, pleie og behandling under opphaldet. Dette ber vi deg vere merksam på og ha forståing for.

Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

Gjest.ihelse.net er eit trådlaust nettverk for besøkande, pasientar og tilsette. Slik koblar du deg til gjestenettet vårt:

 1. Koble deg til det trådlause gjestenettet (gjest.ihelse.net)
 2. Ein nettlesar skal opne seg automatisk. (Om påloggingsvindauget ikkje dukkar opp, forsøk å opne nettlesaren manuelt).​
 3. Trykk "Godta" når du har lest og forstått vilkåra.

Innlogginga skjer automatisk på einingar etter første pålogging, så lenge kontoen er aktiv. Det skal bare være nødvendig å logge seg på éin gong per eining per 31 dagar. 

 
Trøbbel med å kople til trådlaust internett?
Sjukehuset har dessverre dårleg nettverk nokre stader. Du kan derfor ha problem med å få logga deg på nettverket. Vi beklagar dette, og jobbar med å utbetre dette.
 
Har du ein nyare mobiltelefon, og problem med å kople det til trådlaust gjestenett på sjukehuset? Det kan skuldast nettverksinnstillingane på telefonen din.