Behandling

Rehabilitering - Nakke-/ryggplager og utbredte muskelplager

Smerter i nakken og ryggen kan ha ulike årsaker. Ved vår poliklinikk gjøres en grundig utredning av smertetilstanden med påfølgende anbefaling om eventuelle behandlingstiltak.

Tilvising og vurdering

Henvisningen prioriteres av lege som vurderer om du får tilbud om behandling ved sykehuset eller ikke. Det er et mål at de fleste pasientene med langvarige rygg- og/eller nakkesmerter skal starte behandling innen 40-60 virkedager etter at henvisningen er mottatt ved sykehuset.

Vårt overordnede mål er å få pasienter som er sykemeldt tilbake i arbeid. Vi har retningslinjer som sier at ryggpasienter ikke bør ha vært sykemeldt lenger enn 4 måneder sammenhengende. Pasienter med nakkeplager eller utbredte muskelplager kan ha vært sykemeldt inntil 6 måneder. Pasienter med gjentatte korte sykemeldinger, eller står i fare for å gå ut i sykemelding for de samme plagene, er også aktuelle. Det forventes også at pasienten har forsøkt adekvat systematisk opptrening før en henvisning sendes.

Sjekkliste for henvisning

Følgende helseopplysninger bør minimum være nedfelt i henvisninger:     

 • Sivil/familiær status
 • Symptombeskrivelse og varighet
 • Yrkesstatus med eventuell sykmeldingsstatus
 • Motivasjon for tilbakegang til jobb
 • Funn ved klinisk undersøkelse hos henvisende lege
 • Forløp og behandling som eventuelt er gitt samt evt. effekt av denne
 • Resultat av oppdatert bildediagnostikk om slikt foreligger, med opplysning om tid og sted for slik undersøkelse.
 • Viktige faste medikamenter
 • Relevante tidligere sykdommer

Før

Fra henvisningen mottas til det sendes ut innkalling til poliklinisk konsultasjon hos lege/tverrfaglig team, skal det maks ta 10 dager. Alle som skal inn til en poliklinisk konsultasjon for nakke- og ryggsmerter vil bli forespurt om registrering i det nasjonale rygg-registeret og vil få tilsendt et samtykkeskjema i forkant. Se informasjon om Nasjonalt nakke og ryggregister (NNRR) på deres nettsider. Man vil også bli tilsendt et anamneseskjema for utfylling i forkant av konsultasjonen. Dette tas med ferdigutfylt inn i samtalen, og er et viktig verktøy for den videre utredningen.

Under

En sentral del av konsultasjonen innebærer å avdekke om rygg/nakkesmertene er funksjonsbetingete, relatert til langvarig stress, uhensiktsmessige mestringsstrategier, om det foreligger irritasjon av nerverøtter eller om annen og alvorligere sykdom ligger bak. For å avdekke dette er både din beskrivelse av smertene, spørreskjema, ev. bildediagnostikk sammen med en rekke kliniske undersøkelser, nyttig. Valg av undersøkelser gjøres ut ifra hvilke symptomer du beskriver.

Ut i fra konsultasjonen vil vi kunne danne oss et bilde av mulige årsaksfaktorer og opprettholdende faktorer knyttet til dine smerter. Skulle det være behov for videre henvisning til annen spesialitet har poliklinikken et faglig samarbeid med kirurgiske avdelinger i sykehuset (Nevrokirurgisk avdeling, Ortopedisk klinikk og Kysthospitalet i Hagevik).

Utredningen av lege eller også av fysioterapeut/sykepleier kan munne ut i:

 • Oppsummering ved endt konsultasjon, ev. med anbefaling om ekstern oppfølging
 • Individuell kortvarig oppfølging hos en av våre andre fagpersoner
 • Tilbud om behandling ved poliklinikken organisert i grupper
 • Videre henvisning til annen spesialist
 • Videre henvisning til døgnbasert tverrfaglig rehabilitering
 • Rehabiliteringsgrupper ved egen poliklinikk drevet av et team bestående av lege, fysioterapeut og sykepleier.
  • Korsryggsmerter (6 halve behandlingsdager over 3 uker)
  • Nakke-/utbredte muskelsmerter (9 halve behandlingsdager over 3 uker)
  • «Tanker og kropp i fokus» (4 halve behandlingsdager over 4 uker)

Tilbudet er en kombinasjon av undervisning og treningsterapi i ulike former. I undervisningen vektlegges bl.a. ryggen og nakkens oppbygning og funksjon, mulige smerteårsaker, mekanismer i forhold til hvordan smerter kan opprettholdes uten at det ikke lengre foreligger tegn til sykdom eller skade, utsiktene til bedring og behandlingsmetoder, stressmestring og treningslære. Det er både individuelt tilpasset aktivitet og gruppeaktivitet. Det blir benyttet kognitiv tilnærming både i gruppe og individuelt.

Arbeidsrettede tiltak etter utredning kan være samtaler om arbeidet med eventuelt representant fra NAV, eventuelt besøk på arbeidsplassen. Dersom behov, kan noen pasienter få en avklarende samtale med psykolog.

Etter

En viktig forutsetning for å kunne lykkes med rehabiliteringen, er at du får trygghet gjennom forståelse og kunnskap om hva plagene dine skyldes. Vår intensjon er at utredningen hos oss skal bidra til dette.

Et hovedmål for rehabiliteringen er at du selv tar ansvar for egen helse og livssituasjon. Viktige spørsmål en kan stille seg er hva ønsker jeg å oppnå, hva ønsker jeg å endre og hvordan kan jeg selv aktivt bidra inn mot endringsprosessen? Den enkelte vil ha ulike ønsker og områder som det vil være viktig å sette et økt fokus på. Under følger områder som det kan være aktuelt for deg å jobbe videre med.

Oppfølging

  Kontakt

  Nordåsgrenda 4 Fysikalsk medisin og rehabilitering - poliklinikk

  Kontakt Fysikalsk medisin og rehabilitering - poliklinikk

  Oppmøtestad

  Nordåsgrenda 4, Inngang C
  Opningstid: 08.00 - 15.30

  Nordåsgrenda 4

  Nordåsgrenda 4, 5235 Rådal

  Transport

  Buss nummer 67 går frå Bergen sentrum til Nordås. Du går av på buss-stoppet «Nordåsgrenda». Du kan også ta buss 67 frå Lagunen.

  Til Lagunen går det bybane fra Flesland og fra Bergen sentrum. Vil du spasere tar det ca. 20 minutt frå Lagunen bybanestopp.

  ​​Det er gratis parkering for pasientar og pårørande utanfor bygget. 

  There is free parking for patients and relatives outside the building.

  Praktisk informasjon

  ​​Har du mobiltelefon er det fint om du har denne på lydlaus medan du oppheld seg i felles areal. Hugs at du ikkje må ta bilder av medpasientar eller tilsette utan deira samtykke.

  ​​Vi ønsker at sjukehusområde vårt skal være røykfritt. Om du skal røyke ber vi deg gjøre dette på oppmerka område. Treng du hjelp til å komme ut for å røyke må du avtale dette med personalet. Vi ber om forståelse for at vi ikkje alltid kan prioritere dette.​

  Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

  Gjest.ihelse.net er eit trådlaust nettverk for besøkande, pasientar og tilsette. Slik koblar du deg til gjestenettet vårt:

  1. Koble deg til det trådlause gjestenettet (gjest.ihelse.net)
  2. Ein nettlesar skal opne seg automatisk. (Om påloggingsvindauget ikkje dukkar opp, forsøk å opne nettlesaren manuelt).​
  3. Trykk "Godta" når du har lest og forstått vilkåra.

  Innlogginga skjer automatisk på einingar etter første pålogging, så lenge kontoen er aktiv. Det skal bare være nødvendig å logge seg på éin gong per eining per 31 dagar. 

   
  Trøbbel med å kople til trådlaust internett?
  Sjukehuset har dessverre dårleg nettverk nokre stader. Du kan derfor ha problem med å få logga deg på nettverket. Vi beklagar dette, og jobbar med å utbetre dette.
   
  Har du ein nyare mobiltelefon, og problem med å kople det til trådlaust gjestenett på sjukehuset? Det kan skuldast nettverksinnstillingane på telefonen din. 

  ​​Sjukehuset har ikkje forsikringsordninger som dekker tap av verdisaker. Du må derfor oppbevare desse på eige ansvar. Safe på rommet kan nyttast​.