Behandling, Hypermobilitetssyndrom

Rehabilitering - Overbevegelighet i ledd - gruppetilbud

Målgruppen er personer med hypermobilitetssyndrom (HMS), med funksjonssvikt og helseplager og som har behov for tverrfaglig rehabilitering i spesialisthelsetjenesten. Aktiv deltagelse i gruppen er en forutsetning for å ha nytte av tilbudet.

Gruppetilbudet er rettet mot personer som blir diagnostisert ved vår avdeling.

Deltagelse krever at du tenker gjennom din motivasjon for et slikt opphold, og hvilke mål du har for fremtiden. Det er et krav at deltagerne tar ansvar, er motivert for endring og ønsker å delta i et gruppebasert smerterehabiliteringsprogram. Vi har en kognitiv og mestringsfokusert tilnærming. Vi kombinerer fysisk aktivitet og teori.

Tilvising og vurdering

Deltakerne må være diagnostisert med hypermobilitetssyndrom (HMS) .
Det blir avklart i løpet av den tverrfaglige utredningen om dette tilbudet er aktuelt for deg.

 1. Pasientens navn, fødselsnummer, korrekt adresse og telefonnummer, ev. navn på foresatte.
 2. Henvisers navn, adresse og telefonnummer.
 3. Pasientens diagnose og beskrivelse av hvordan plagene påvirker daglig funksjon knyttet til arbeid, utdanning og fritid (fysisk, psykisk og sosialt).
 4. Andre forhold som kan påvirke rehabiliteringsevnen (komorbiditet, inkludert psykiske lidelser og rusmiddelproblemer).
 5. Oppdatert oversikt over legemidler i bruk vedlegges.
 6. Opplysninger om trygd- og arbeidsstatus.
 7. Vurder hvorvidt pasienten har behov for tolk.
 8. Hvis aktuelt, gi opplysninger om smittestatus som krever isolasjon på sykehus (f.eks. MRSA, ESBL, VRE).
 9. Angi problemstillingen med bakgrunn for henvisningen så konkret som mulig. Hva er pasientens konkrete mål/motivasjon for rehabiliteringen? Opptrening/rehabilitering er for uspesifikt.
 10. Hvilke tiltak er prøvd ut lokalt i 1. linjetjenesten?
  - Hvilken effekt hadde tiltakene?
  - Hvilken egenaktivitet/egentrening gjør pasienten i det daglige?
 11. Har pasienten en individuell plan?
 12. Er pasienten vurdert av spesialist? I så fall vedlegges epikrisen.
 13. Har pasienten tidligere mottatt rehabiliteringsopphold/poliklinikk/dagtilbud i spesialisthelsetjenestene (offentlig/privat) for samme tilstand/diagnose?
  - Dersom ja, hvilke tilbud?
 14. Hva har lokale oppfølgingstiltak bestått av i etterkant av rehabiliteringsoppholdet?
 15. Hva har tilkommet av nye funksjonstap etter ev. rehabiliteringsopphold i spesialisthelsetjenesten og/eller lokale oppfølgingstiltak?

Epikrise fra siste opphold vedlegges.  

    


  

Før

Ta med:

 • Trenings- og evt. badetøy
 • Nødvendige hjelpemidler

Under

Vi fokuserer på funksjon fremfor årsak og diagnose, og arbeider ut fra en biopsykososial forklaringsmodell til smerter. Modellen tar utgangspunkt i at langvarige smerter er en sammensatt tilstand, hvor både psykiske, fysiske og sosiale faktorer spiller inn.

Vi jobber i tverrfaglige team som består av legespesialist, fysioterapeut, ergoterapeut og sykepleier.

Målet med oppholdet er:

At du får økt kunnskap om egen tilstand og lærer hvordan leve et mer aktivt liv og ta i bruk verktøy som gir mulighet for bedre å takle hverdagens utfordringer basert på faglig kunnskap og erfaringsutveksling

Gruppetilbudet består av:

 • Undervisning i ulike tema: Om overbevegelighet, kognitiv teori, smertefysiologi, treningslære, aktivitet og hvile, leddvern
 • Fysisk aktivitet : Basseng, treningsterapi, avspenning, pilates
 • Individuelle samtaler med aktuell fagperson
 • Utveksling av erfaringer og egen refleksjon
 • Utarbeide rehabiliteringsplan

Varighet:

Dagtilbud over fem dager. 

For noen kan det være aktuelt å overnatte i Bergen i forbindelse med oppholdet. Da kan Pasienthotellet på Haukeland sykehus være aktuelt.

Pasienthotellet

Etter

Det blir skrevet epikrise, en rapport om din behandling og utvikling. Denne sendes til din fastlege.
Du fortsetter å jobbe med de langsiktige målene som er formulert i rehabiliteringsplanen og de tiltak som er igangsatt.

Kontakt

Nordåsgrenda 4 Fysikalsk medisin og rehabilitering - poliklinikk

Kontakt Fysikalsk medisin og rehabilitering - poliklinikk

Oppmøtestad

Nordåsgrenda 4, Inngang C
Opningstid: 08.00 - 15.30

Nordåsgrenda 4

Nordåsgrenda 4, 5235 Rådal

Transport

Buss nummer 67 går frå Bergen sentrum til Nordås. Du går av på buss-stoppet «Nordåsgrenda». Du kan også ta buss 67 frå Lagunen.

Til Lagunen går det bybane fra Flesland og fra Bergen sentrum. Vil du spasere tar det ca. 20 minutt frå Lagunen bybanestopp.

​​Det er gratis parkering for pasientar og pårørande utanfor bygget. 

There is free parking for patients and relatives outside the building.

Praktisk informasjon

​​Har du mobiltelefon er det fint om du har denne på lydlaus medan du oppheld seg i felles areal. Hugs at du ikkje må ta bilder av medpasientar eller tilsette utan deira samtykke.

​​Vi ønsker at sjukehusområde vårt skal være røykfritt. Om du skal røyke ber vi deg gjøre dette på oppmerka område. Treng du hjelp til å komme ut for å røyke må du avtale dette med personalet. Vi ber om forståelse for at vi ikkje alltid kan prioritere dette.​

Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

Gjest.ihelse.net er eit trådlaust nettverk for besøkande, pasientar og tilsette. Slik koblar du deg til gjestenettet vårt:

 1. Koble deg til det trådlause gjestenettet (gjest.ihelse.net)
 2. Ein nettlesar skal opne seg automatisk. (Om påloggingsvindauget ikkje dukkar opp, forsøk å opne nettlesaren manuelt).​
 3. Trykk "Godta" når du har lest og forstått vilkåra.

Innlogginga skjer automatisk på einingar etter første pålogging, så lenge kontoen er aktiv. Det skal bare være nødvendig å logge seg på éin gong per eining per 31 dagar. 

 
Trøbbel med å kople til trådlaust internett?
Sjukehuset har dessverre dårleg nettverk nokre stader. Du kan derfor ha problem med å få logga deg på nettverket. Vi beklagar dette, og jobbar med å utbetre dette.
 
Har du ein nyare mobiltelefon, og problem med å kople det til trådlaust gjestenett på sjukehuset? Det kan skuldast nettverksinnstillingane på telefonen din. 

​​Sjukehuset har ikkje forsikringsordninger som dekker tap av verdisaker. Du må derfor oppbevare desse på eige ansvar. Safe på rommet kan nyttast​.