Behandling

Rehabilitering - Tverrfaglig skulderrehabilitering

Skulderplager er vanlig i befolkningen. Ofte er dette karakterisert som smerte og funksjonsnedsettelse, hovedsakelig i aktiviteter over skulderhøyde.

Tilvising og vurdering

Henvisningen prioriteres av lege som vurderer om du får tilbud om behandling ved sykehuset eller ikke. Det er et mål om at de fleste pasientene med skulderplager skal starte behandling innen 26 uker etter at henvisningen er mottatt sykehuset. Vi prøver å tilstrebe kort ventetid. Legen vurderer om du trenger raskere behandling.

Følgende helseopplysninger, i tillegg til vanlig personalia, bør minimum være nedfelt i henvisninger:

 • Symptombeskrivelse og varighet
 • Funn ved klinisk undersøkelse hos henvisende lege
 • Forløp og behandling som eventuelt er gitt samt evt. effekt av denne
 • Resultat av oppdatert bildediagnostikk om slikt foreligger, med opplysning om tid og sted for slik undersøkelse.
 • Yrkesstatus med eventuell sykmeldingsstatus
 • Sivil/familiær status
 • Motivasjon for tilbakegang til jobb der aktuelt
 • Viktige faste medikamenter
 • Relevante tidligere sykdommer

Før

Etter at henvisningen er mottatt, og det er vurdert at du skal tilbys time ved poliklinikken, vil du få tildelt en poliklinisk time hos lege/tverrfaglig team innen 26 uker. Ved henvisningsvurderingen vurderer vi også behov for supplerende billeddiagnostikk som må foreligge ved konsultasjon. Et standardisert spørreskjema vil bli sent ut sammen med tildeling av time som du bes om å fylle ut og ta med til timen.

Når du blir henvist for skulderplager, blir du grundig utredet for dine plager ved den første polikliniske konsultasjonen hos lege. Etter utredning hos lege kan en bli vurdert av fysioterapeut for en videre kartlegging og funksjonsvurdering. Ved behov inngår også sykepleier i en tverrfaglig utredningen.  Lege/ tverrfaglig team kartlegger også dine oppfatninger om egne skulderplager, hva som påvirker smertene og hvilke konsekvenser smertene har i ditt hverdagsliv. Det blir lagt vekt på en helhetlig vurdering av funksjon, funksjonstap og helse. Gjennom samtale med deg, standardiserte spørreskjema og tester i tillegg til en grundig klinisk undersøkelse og vurdering, vil lege/ tverrfaglig team danne seg et bilde av mulige årsaksfaktorer og vedlikeholdene faktorer knyttet til dine smerter. Der det vurderes behov for videre utredning og kartlegging, vil lege henvise til det.

De fleste skulderplager skal behandles med informasjon, råd og øvelser. Tilrettelegging av arbeid kan være aktuelt i en periode. En del pasienter vil ha behov for fysioterapi og da er det veiledet trening som er den best dokumenterte behandling.

Dersom det vurderes slik at du kan nyttiggjøre deg deltagelse i avdelingens skulderrehabilitering, og du er motivert for dette, kan du få tilbud om deltagelse i skulderrehabilitering. 

Under

Skulderrehabiliteringen er et gruppeopplegg som går over 12 ganger i 6 uker. Her er det individuell tilpasset trening 2 ganger per uke fra kl 13-14.45 tirsdager og torsdager veiledet av erfarne fysioterapeuter. Tirsdag er det individuelle øvelser og bassengøvelser i oppvarmet basseng. Torsdager er det kondisjonstrening og individuelle øvelser.

Det forventes også at deltakerne gjør noe egentrening hjemme. Det er et maks antall på 10 personer i gruppen og det er et fortløpende inntak.

I gruppeperioden vil alle deltakerne få undervisning om skulderens funksjon og smertefysiologi av lege. Fysioterapeut og lege samarbeider kontinuerlig i rehabiliteringsprosessen og ved behov koples også sykepleier inn.

Styrken i tverrfagligheten er blant annet at teamet kan følge opp ulike sentrale faktorer knyttet til skuldersmertene.

Ved gruppeslutt har alle deltakerne en samtale med fysioterapeut og lege om plan for veien videre. Deltakerne skal sette opp sin egen plan for trening og andre tiltak rettet mot funksjon i dagliglivet og jobb.

Hovedformålet med gruppetilbudet er å gi en god start slik at en blir trygg på egen håndtering i forhold til daglig funksjon, trening og arbeid.

Etter

Ved behov kan deltakerne fra skuldergruppe få oppfølging hos lege og eller fysioterapeut i en tidsbegrenset periode.

Unntaksvis kan en etter utredning få avtale om individuelle enkelttimer for rettledning i funksjonell trening ved fysioterapeut.

Skulderpoliklinikken vil kunne henvise videre innen Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, til andre spesialistavdelinger eller til videre rehabilitering etter behov.

Kontakt

Nordåsgrenda 4 Fysikalsk medisin og rehabilitering - poliklinikk

Kontakt Fysikalsk medisin og rehabilitering - poliklinikk

Oppmøtestad

Nordåsgrenda 4, Inngang C
Opningstid: 08.00 - 15.30

Nordåsgrenda 4

Nordåsgrenda 4, 5235 Rådal

Transport

Buss nummer 67 går frå Bergen sentrum til Nordås. Du går av på buss-stoppet «Nordåsgrenda». Du kan også ta buss 67 frå Lagunen.

Til Lagunen går det bybane fra Flesland og fra Bergen sentrum. Vil du spasere tar det ca. 20 minutt frå Lagunen bybanestopp.

​​Det er gratis parkering for pasientar og pårørande utanfor bygget. 

There is free parking for patients and relatives outside the building.

Praktisk informasjon

​​Har du mobiltelefon er det fint om du har denne på lydlaus medan du oppheld seg i felles areal. Hugs at du ikkje må ta bilder av medpasientar eller tilsette utan deira samtykke.

​​Vi ønsker at sjukehusområde vårt skal være røykfritt. Om du skal røyke ber vi deg gjøre dette på oppmerka område. Treng du hjelp til å komme ut for å røyke må du avtale dette med personalet. Vi ber om forståelse for at vi ikkje alltid kan prioritere dette.​

Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

Gjest.ihelse.net er eit trådlaust nettverk for besøkande, pasientar og tilsette. Slik koblar du deg til gjestenettet vårt:

 1. Koble deg til det trådlause gjestenettet (gjest.ihelse.net)
 2. Ein nettlesar skal opne seg automatisk. (Om påloggingsvindauget ikkje dukkar opp, forsøk å opne nettlesaren manuelt).​
 3. Trykk "Godta" når du har lest og forstått vilkåra.

Innlogginga skjer automatisk på einingar etter første pålogging, så lenge kontoen er aktiv. Det skal bare være nødvendig å logge seg på éin gong per eining per 31 dagar. 

 
Trøbbel med å kople til trådlaust internett?
Sjukehuset har dessverre dårleg nettverk nokre stader. Du kan derfor ha problem med å få logga deg på nettverket. Vi beklagar dette, og jobbar med å utbetre dette.
 
Har du ein nyare mobiltelefon, og problem med å kople det til trådlaust gjestenett på sjukehuset? Det kan skuldast nettverksinnstillingane på telefonen din. 

​​Sjukehuset har ikkje forsikringsordninger som dekker tap av verdisaker. Du må derfor oppbevare desse på eige ansvar. Safe på rommet kan nyttast​.