Brukerveiledning: Pålogging og bruk av CheckWare

Forespørsler til Ekspertpanelet sendes inn via systemet CheckWare. Dette brukes for å ivareta taushetsbelagte opplysninger og for å sikre en effektiv og rask vurdering og saksbehandling.

Innsending av forespørsel

Ved første gangs bruk må du opprettes som bruker og få tilgang til CheckWare.
 
Dette får du ved å kontakte Ekspertpanelet på epost ekspertpanelet-alvorligsykdom@helse-bergen.no eller telefon 55972558 / 90820156 (telefontid 09.00 – 15.00).
 
Når du er opprettet som bruker vil du motta en SMS med lenke til Ekspertpanelets nettside. Her finner du lenken «Pålogging behandler (CheckWare)». Klikk på denne, og logg deg inn med bankID.

Det er nødvendig å benytte PC ved bruk av CheckWare for å få en best mulig arbeidsflate når du skal utarbeide en forespørsel. 
 
Det er viktig at du lese brukerveiledningen før du begynner å jobbe i CheckWare. 
 

Elektronisk opplasting av journalopplysninger

Ekspertpanelet benytter CheckWare som samarbeidsplattform. Dette medfører at journaldokumenter kan utveksles på en sikker og trygg måte på tvers av foretakene. 
 
Det er nødvendig å flytte journaldokumenter fra elektronisk pasientjournal til samarbeidsplattformen på en sikker måte. Under følger oppskriften for hvordan Helse Bergen har løst dette. Andre foretak oppfordres til å lage tilsvarende rutiner. Avvik fra  foreslåtte rutine bør vurderes nøye mot gjeldende sikkerhetsrutine/-instruks i foretaket.
 
 

Motta svar fra Ekspertpanelet

Du vil motta en SMS fra Ekspertpanelet når svar på din henvendelse foreligger fra Ekspertpanelet. Du får også her beskjed om å gå til Ekspertpanelets nettside for å logge deg på CheckWare. Svaret fra Ekspertpanelet vil da være tilgjengelig.

Samtidig som du får en SMS om at rapporten er klar i CheckWare, vil pasienten få en sms fra Ekspertpanelet om at rapporten foreligger:

«Din henvendelse til Ekspertpanelet er nå besvart. Du kan forvente en samtale-time på ditt sykehus med din behandlende lege innen kort tid for gjennomgang av svaret fra Ekspertpanelet. Mvh Ekspertpanelet»

Det er du som har ansvar for å formidle rapportens innhold til din pasient. 

For Eksperten 

Brukerveiledning for Eksperten (pdf) 

Sist oppdatert 23.04.2024