Ikon

RHINESSA Eesti keel

RHINESSA on rahvusvaheline uuringuprojekt, mis on pühendatud kopsutervise uurimisele terve elu jooksul ja läbi põlvkondade. RHINESSA lühend tuleneb uuringu inglise keelsest nimest “Respriatory Health In Northern Europe, Switzerland, Spain and Australia” ( eesti keeles “Hingamisteede tervise uuring Põhjamaades, Šveitsis, Hispaanias ja Austraalias”)​​​​​​​​​.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​RHINESSA uurib kolmes suures rahvusvahelise uuringus (RHINE ja ECRHS​) osalenute lapsi ja vanemaid kokku 8 riigis. Nendes projektides on uuritud kopsutervist, allergiat ja nendega seotud haigusi viimase 20 aasta jooksul. 
Uurimistöö peamisteks eesmärkideks on uurida:
  • lapsepõlve faktorite olulisust astma ja allergia tekkes elu jooksul 
  • astma, allergia, kroonilise obstruktiivse kopsuhaiguse (KOK) ja unehäirete esinemist.
  • põhilisi keskkonna- ja elustiili tegureid nende haiguste tekkes. 
  • hingamisteede haiguste ja teiste krooniliste haiguste vahelisi seoseid​
RHINESSA annab informatsiooni astma, allergia ja nendega seotud haiguste tekke põhjustest ning haigust ära hoidvatest teguritest erinevates p​​õlvkondades. 
Seeläbi aitab uuring kaasa haiguste paremale kliinilisele käsitlusele ning tõhusamale ennetusele.

 
​Kontaktinformatsi​o​​​​​o​​​​​n

Kliiniku juhataja Dr. Rain Jõgi
email: rain.jogi@kliinikum.ee
Telefon: 7 318918 /  53318918 

Tartu Ülikooli Kliinikumi Kopsukliinik
Riia 167, Tartu
51014​

About ​R​h​in​​es​​​sa 


 

 

Seotud pro​​​​j​e​​ktid​ 

 

 

 
Sist oppdatert 11.04.2019