Ikon

Rhinessa Svenska

RHINESSA är ett internationellt forskningsprojekt om lunghälsa i ett livsperspektiv och över generationsgränserna. RHINESSA är en förkortning för Respiratory Health In Northern Europe, Switzerland, Spain and Australia.

RHINESSA undersöker barn och föräldrar till deltagarna i tre stora internationella studier (RHINE och   ECRHS), och genomförs i 8 länder. Dessa studier har undersökt lunghälsa, allergier och tillhörande sjukdomar under de senaste 20 åren.​

Det viktigaste syftet med studien är att undersöka:

  • betydelsen av faktorer i barndomen för utveckling av astma og allergier i ett livsperspektiv
  • förekomst av astma, allergi, kronisk obstruktiv lungsjukdom (kol) och sömnrubbningar
  • viktiga miljö- och livsstilsfaktorer för dessa sjukdomar
  • betydelsen av hormonella faktorer för kvinnors lunghälsa
  • förhållandet mellan luftvägssjukdomar​ och andra kroniska sjukdomar, till exempel hjärtsjukdomar

RHINESSA ska ge kunskap om uppkomst och förebyggande av astma, allergier och tillhörande sjukdomar i tre generationer. Detta blir i sin tur en grund för bättre behandling och effektivare förebyggande åtgärder.​

Lung- och allergikliniken,
​Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala

Telefon: 018-6110229, vardagar 8-16
e-post: lungforsk@akademiska.se


 

Sist oppdatert 11.04.2019