Fagseminar i palliasjon

Velkommen til fagseminar i palliasjon, med tema Mer hjemmetid og evt. hjemmedød for alvorlig syke og døende – uavhengig av diagnose. Seminaret er for fastleger og sykehjemsleger i Helse Bergen sitt nedslagsfelt.

Publisert 05.09.2023
Et nærbilde av en person som holder en babys hånd
Som kompetansenettverk i kreftomsorg og lindrende behandling ønsker vi et tettere samarbeid med fastleger og sykehjemsleger.

Vi vil derfor invitere deg til vårt fagseminar 9. november 2023 på Bikuben konferansesenter, Haukeland universitetssykehus. Kurset er søkt den norske legeforening med totalt 6 tellende timer som valgfritt kurs for spesialiteten allmennmedisin og kompetanseområdet alders- og sykehjemsmedisin. Målgruppen er fastleger og sykehjemsleger i foretaksområdet, i tillegg til ressurspersoner og ledere i nettverket. 
 
Vi som er arrangør er Nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling i Helse Bergen foretaksområde.
 
Påmeldingsfrist er 29. oktober 2023. Påmeldingslink finner du i vedlegget invitasjon og program_fagseminar i palliasjon​.