Kva skjedde med PKO-nytt?

Frå 2024 har Praksiskonsulentane fått nytt namn. No heiter det Samhandlingslegen, men funksjonen er den same. Nyheitsbrevet skifter då også namn frå PKO-Nytt til Samhandlingsnytt.

Publisert 21.02.2024
Illustrasjon leger på rad

Samhandlingslegen

Samhandlingslegen er eit nettverk av allmennlegar som arbeider for å utvikle eit godt samarbeid mellom sjukehusavdelingar og allmennlegar/private spesialistar.
Samhandlingslegen
Illustrasjon lege som lytter