Legar i spesialisering

Spesialistutdanningen for leger starter etter at de har fått autorisasjon som norsk lege, det vil si etter minst seks års medisinstudium. Spesialistutdanningen av leger foregår først og fremst gjennom veiledning og praksis i stilling som lege i spesialisering (LIS).

Informasjon til legar i spesialisering i Helse Bergen

Utdanningsløpet for Legar i spesialisering (LIS) består av to eller tre deler, avhengig av spesialitet. LIS1 er felles for alle og erstattar turnusordning. LIS2 er felles kompetanseplattform for kirurgiske og indremedisinske fag.

Modell over utdanningsløpet for leger i spesialisering. Illustrasjon
 


​​

Regionalt utdanningssenter for leger i spesialisering (RegUt)

RegUt, Helse Vest skal ivareta utdanningsaktiviteter i ny ordning for legenes spesialistutdanning. RegUt skal mellom anna bidra til bedre kvalitet, effektivitet, forutsigbarhet og progresjon i utdanningsløpa og sikre eit likeverdig utdanningstilbud regionalt og nasjonalt.
Les meir om RegUT
leger.foto
Sist oppdatert 28.10.2022