Youwell i Helse Bergen

Youwell er ei digital løysing for nettbasert behandling til deg som pasient. Her kan du sjølv følgje opp behandling som er tilrettelagt for deg. Du kan gjennomføre behandlinga aleine eller med oppfølging av helsepersonell.

Sist oppdatert 22.04.2024