Fag og forsking

Haukeland universitetssjukehus samarbeider med Universitetet i Bergen. Informasjonen her under Fag og forsking er for fagpersoner i primær- og spesialisthelsetjenesten og forskere med helse som forskningsfelt.

Finn informasjon om ei bestemt behandling

Forsking

Forsking er ei av dei fire hovudoppgåvene til sjukehuset, saman med pasientbehandling, utdanning og opplæring av pasientar og pårørande.
Les meir om forsking på sjukehuset

Innovasjon ved sjukehuset

Innovasjon handlar om å utvikle og innføre nye og betre produkt og tenester, men også om forbetringar i verksemda med betre og meir kostnadseffektive prosessar, organisatoriske løysingar og pasientprosess.
Les meir

For fastlegar og andre tilvisarar

Her finn du informasjon, kurs og nyheiter for legar (PKO-nytt). Aktuell for helsepersonell som samhandlar med Haukeland universitetssjukehus
Les meir
samarbeid
Sist oppdatert 17.04.2024