Tilgang til kurspåmelding via Læringsportalen

Læringsportalen er systemet for påmelding og tilgang til klasseromskurs og e-læringskurs i Helse Vest.

Tilgang til Læringsportalen - ekstern brukar

  • Du kan få tilgang til Læringsportalen utan å ha brukarkonto som er tilknytt Helse Bergen ved å registrere deg som ekstern brukar av portalen. Under registreringa må du velja organisasjonen "Helse Bergen – tilgang for eksterne brukarar".
  • Det er viktig at du registrerer deg med fødselsnummer (Da vil du få med deg alle kurs automatisk om du skulle bli ansatt – ellers må du ta dem på nytt).
  • Eksterne brukarar har ikkje tilgang til alle kurs som tilsette har, men ein del av dei. Blant anna er kurs som studentar kan ta i samband med praksis tilgjengelege.
  • Før du begynner vil du få eit nytt brukarnamn og alle gjennomførte kurs vil bli flytta til din «tilsettprofil».
  • Obs! Frå den dagen du har fått tilgangar vil du ikkje kunne logge deg inn med originalt brukarnamn. Ring 55 97 65 40 for å få nytt brukarnamn. Passord er uendra.

Sjå også: Tilgang til Læringsportalen hjemmefra​

Sist oppdatert 20.02.2023