Akutt myelogen leukemi - behandling med ny medisin BGB324

Studien skal gi svar på hva som er beste dosering av tablettbehandling med BGB324, kartlegge eventuelle bivirkninger og se etter effekt på sykdommen Akutt myelogen leukemi.

Om studien

Akutt myelogen leukemi (AML)  er sykdom som utspringer fra umodne beinmargsceller. Beinmargsceller skal normalt bli til modne lymfocytter, blodplater, røde blodceller og hvite blodceller. AML går utover den normale produksjonen av blodceller. Symptomer ved AML knyttes til slik cellesvikt.

Denne forskningsstudien retter seg mot pasienter med AML som har fått tilbakefall av tidligere behandling, samt tidligere ubehandlede eldre pasienter over 65 år som ikke er kandidater til standardbehandling. Studien skal gi svar på hva som er beste dosering av tablettbehandling med BGB324, kartlegge eventuelle bivirkninger og se etter effekt på sykdommen.


Les meir om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltaking

Studien er aktiv. Det er ingen bestemde datoar for rekruttering.

Kven kan delta?

Deltagere må være over 18 år og ha AML for å kunne delta i studien.


Kva inneber studien?

Studielegemidlet BGB324 er en tablett som skal tas hver dag sammen med mat. Du må møte jevnlig til besøk på sykehuset gjennom behandlingssyklusene. Det vil bli tatt blod- og urinprøver, EKG (måling av hjertets aktivitet), blodtrykk- og pulsmålinger, hårsekkprøver og beinmagsprøver.

Mulige fordeler og ulemper

I likhet med alle forskningsstudier, er ikke behandling med et forskningslegemiddel som BGB324 uten risiko for bivirkninger – noen er allerede kjent, men det kan også forekomme bivirkninger som for tiden er ukjent. For øyeblikket er det ikke kjent om BGB324-dosen som gis vil ha en gunstig effekt på sykdommen.

Dekning av utgifter

Du får ingen betaling for å delta i studien, men du kan få refundert parkering og reiseutgifter i forbindelse med studiebesøk.

Studien gjennomføres ved Haukeland universitetssjukehus.

Kontaktinformasjon

Haukeland universitetssjukehus, Klinisk forskningspost for voksne:

Telefon - 55 97 28 90 

E-post: bjorn.tore.gjertsen@helse-bergen.no

Samarbeidspartnarar

Samarbeid med

  • Helse Bergen