Behandling av spastisitet med ledsagende smerter ved multippel sklerose - MS

Dette er et pilot-forskningsprosjekt for å kartlegge effektene av behandling med pulserende undertrykk som påvirker blodårereflekser i bena for hos pasienter med multippel sklerose som har plager med muskelstivhet (spastisitet) og smerter i bena. Målet med studien å se om plagene lindres og med dette bedre behandlingstilbudet til personer med MS som har slike plager i bena.

Om studien

Dette er et pilot-forskningsprosjekt for å kartlegge effektene av behandling med pulserende undertrykk som påvirker blodårereflekser i bena for hos pasienter med multippel sklerose som har plager med muskelstivhet (spastisitet) og smerter i bena.

Målet med studien å se om plagene lindres og med dette bedre behandlingstilbudet til personer med MS som har slike plager i bena.

Sted hvor studien gjennomføres:
Haukeland universitetssjukehus

Vitskapleg tittel

Flow Ox – MS (multippel sklerose)

Les meir om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltaking

Rekrutteringa er avslutta

Kven kan delta?

­­­­I utgangspunktet så er studien åpen for MS pasienter av begge kjønn mellom 18-70 år som har spastisitet og smerteplager. Det er noen flere inklusjonskriterier som vil bli vurdert dersom du så langt skulle være aktuell for studien.

Kven kan ikkje delta

  • Gravide kan ikke delta 
  • MS pasienter med en pågående infeksjon kan ikke delta
  • MS pasienter som har fått Botox injeksjon for spastisitet i løpet av de 4 siste ukene kan ikke delta
  • MS pasienter som venter på en planlagt operasjon kan ikke delta

I tillegg er det noen flere eksklusjonskriterier som vil bli vurdert dersom du så langt skulle være aktuell for studien.

Kva inneber studien?

Otivio AS (Oslo) har utviklet en ny behandlingsmetode for å øke blodsirkulasjonen i bena kalt FlowOx. 

Et trykkammer forsegles rundt pasientens ben like nedenfor knenivå, og gir sykluser med undertrykk og vanlig lufttrykk (atmosfære-trykk). Apparatet er laget for å bedre blodstrømmen i bena til personer med svikt i blodstrøm grunnet «røykeben» eller sukkersyke. Det foreligger også enkelt-rapporter på at instrumentet også kan lindre muskelstivhet (spastisitet) og smerter i bena til personer med MS. 

En eventuell virkningsmekanismen for lindring av muskelstivhet (spastisitet) og smerter ved MS er ukjent, men det er fremsatt en mulig forklaring gjennom massiv aktivering av arteriovenøse reflekser som muligens kan modulere spastisitet og nevropatisk smerte på ryggmarg-nivå.

For å undersøke om behandling kan ha effekt ved MS, vil vi nå systematisk teste dette ved i en innledende studie (åpne pilotstudie) av ti personer med muskelstivhet (spastisitet) og smerter i bena som kan knyttes til MS-sykdommen. 

Alle studiedeltakerne vil motta standard medisinsk behandling for sin MS-sykdom og i tillegg få behandling med FlowOx med undertrykk på -40mmHg.

Behandling med FlowOx foregår hjemme, en time om kvelden i 4 uker, som dersom effekt kan forlenges til totalt 6 måneder. MS pasienter av begge kjønn mellom 18-70 år som har spastisitet og smerteplager kan inkluderes.

Det primære endepunktet for studien er endring av egen-rapportert spastisitet skåret ved hjelp av “numeric rating scale» (NRS) som beskriver gjennomsnittsskår av spastisitet siste 24 timer, fra baseline til uke 4.

Kontaktinformasjon

Lege Hilde Norborg | epost hilde.norborg@helse-bergen.no


 

Samarbeidspartnarar

Samarbeid med

  • Helse Bergen