Effekt av ulike covid-19 vaksiner hos vaksinerte personer 75 år og eldre

Covid-19-vaksinasjonsstudie med utprøving av vaksinene COMIRNATY (BioNTech/Pfizer) og SPIKEWAX (Moderna) for å undersøke effekten av en 4. vaksinedose på immunrespons hos personer fra 75 år og eldre.

Om studien

Studien er et forskningsprosjekt som innebærer utprøving av vaksinene COMIRNATY (BioNTech/Pfizer) og SPIKEWAX (Moderna) mot COVID-19. 

Studien foregår kun ved Haukeland universitetssjukehus.
Les meir om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltaking

Rekrutteringa er avslutta

Kven kan delta?

Vi ønsker å undersøke effekten av en 4. vaksinedose på immunrespons hos personer som er fra 75 år og eldre. 

Har du tidligere fått 3 doser mot SARS-Cov-2 (uansett hvilken type Covid-19-vaksine) kan delta. Har du hatt Covid-19, eller testet positivt for SARS-Cov-2 innen de siste 3 månedene kan du ikke delta.

Kva inneber studien?

Du vil i studien bli tilfeldig utvalgt («randomisert») til en av to grupper. Den ene gruppen vaksineres med Comirnaty fra BioNTech/Pfizer, og den andre gruppen med Spikevax fra Moderna. Det er like stor sannsynlighet for å få den ene eller den andre vaksinen. 

Studien vil vare i cirka 12 måneder og deltakerne må komme til 5 studiebesøk på sykehuset (besøk 1, og deretter etter 2 uker, 3, 6 og 12 måneder).

Det vil bli tatt blodprøver fra deg tilsvarende 2-5 spiseskjeer på hvert studiebesøk, og det blir samlet inn opplysninger om deg som kan ha relevans for Covid-19 fra din pasientjournal, som f.eks. kjønn, alder, tidligere og nåværende sykdommer. 

Du vil bli bedt om å registrere eventuelle uønskede hendelser som skjer de første 7 dagene etter vaksinering på utlevert skjema. Dette skjemaet tas med til sykehuset på 2. studiebesøk. «Uønskede hendelser» kan være tegn, eller symptomer som du ikke har til vanlig og ikke har kjent før vaksinering.

Tidsbruk

Det første studiebesøket med vaksinering antas å ta ca 1 time. De senere besøkene antas å vare ca. 30 minutter. Det gis gratis parkering i Sentralblokka på Haukeland universitetssjukehus.

Fordeler og ulemper

Ved deltakelse i studien vil du bli vaksinert, og vaksinering skjer ved et sprøytestikk i den ene overarmen slik du har fått ved tidligere Covid-19-vaksinering. Vi kan ikke se at det er noen andre direkte ulemper ved å delta i studien bortsett fra tidsbruk og reisevei til og fra studiebesøkene.

Dersom du får Moderna-vaksinen i studien: For Moderna-vaksinen vil vi i studien gi full dose ved vaksinering slik som gitt ved 1. og 2. dose, og ikke ½ dose som i Norge er godkjent for 3. dose til voksne. 

I Norge er full dose godkjent for 3. vaksinasjonsrunde til pasienter med sterkt redusert immunforsvar, og vi ser for oss at også eldre personer som kan ha et svekket immunforsvar pga. alderdom kan ha nytte av økt immunrespons som en full vaksinedose vil gi.

Kontaktinformasjon

Er du interessert i å delta i studien (eller du har foreldre/besteforeldre som vil delta)?

Ta kontakt med:

  • Overlege Kristin Greve Isdahl-Mohn på mobilnummer  97 77 07 55 - eller 
  • Studiesykepleier Kristin Heienberg på mobilnummer 95 86 54 64


Rådgiver, FoU, Helse Bergen:

Bente Vangen, mobil  95 46 69 10

Koordinerende forsker UiB:

Rebecca Cox, mobil  45 24 29 74