En studie for å lære om legemiddelet Roxadustat for behandling av anemi ved kronisk nyresykdom hos ungdom og barn

Studien skal undersøke effekten av Roxadustat på barnets hemoglobinnivå (Hb) og hvor trygt det er å ta det. Roxadustat kommer i tablettform og vil erstatte injeksjoner med hemoglobinstimulerende middel.

Om studien

Studien skal undersøke effekten av Roxadustat hos barn/ungdom med kronisk nyresykdom på barnets/ungdommens hemoglobinnivå/blodprosent (Hb) og hvor trygt det er å ta det. Roxadustat er godkjent i Norge til behandling av voksne med anemi knyttet til kronisk nyresykdom.

Studien går over 14 måneder og alle som deltar vil få studiemedisinen Roxadustat i tablettform.

I studien vil pasienten ta Roxadustat i munnen (hel eller oppløst tablett) 3 ganger/uke i 52 uker. Pasienten vil måtte komme på ca 17 sykehusbesøk, ca 1 gang/måned, men litt hyppigere første måneden.

Multisenterstudie

Studien foregår ved Haukeland universitetssjukehus og Oslo universitetessykehus samt i en rekke andre land.

 

Les meir om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltaking

Studien er open for rekruttering frå 01.04.2024 fram til 31.05.2025

Kven kan delta?

Har du et barn med kronisk nyresykdom der det er behov for hemoglobinstimulerende middel for å ha høy nok blodprosent (Hb)?

Er barnet ditt mellom 2 og 18 år og ønsker du at barnet ditt skal kunne prøve med tabletter i stedet for sprøyter ?

Da er du velkommen til å ta kontakt, eller du kan be din behandlende lege ta kontakt.

Leger som behandler barn/ungdom med kronisk nyresykdom kan gjerne ta kontakt for å diskutere deltagelse av pasient.

Se kontaktinformasjon lenger nede.

For at du skal bli vurdert som deltakar i ein klinisk studie, må vanlegvis den behandlande legen din sende ein førespurnad til det sjukehuset som er ansvarleg for studien. Du må også passe inn i dei kriteria som forskarane har sett for å velje ut pasientar til studiane sine.

 

Kva inneber studien?

Pasienten vil gå gjennom følgende prosedyrer:

  • fysisk undersøkelse
  • måling av blodtrykk, puls, temperatur, høyde og vekt
  • blod- og urinprøver
  • EKG

Foreldre og ev barnet (avhengig av alder) vil bli bedt om å svare på spørreskjema

En kan få dekket reisekostnader for barnet og foresatt og mat til barnet på dagene med besøk på sykehuset.

Barnet vil følges grundig i studien. Sikkerhet og effekt vil evalueres nøye i studien.  

Les mer om studien på ClinicalTrials.gov: 
Study Details | A Study of Roxadustat to Treat Anemia in Children and Teenagers With Chronic Kidney Disease | ClinicalTrials.gov  

Kontaktinformasjon

Haukeland universitetssjukehus, Bergen:

Klinisk forskningspost barn og unge

Telefon til studiesykepleier: 41701602

E-post: kfpb@helse-bergen.no

 

Camilla Tøndel, Overlege ved seksjon for nefrologi og reumatologi ved Barne- og ungdomsklinikken.

E-post: Camilla.tondel@helse-bergen.no

 

Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet, Oslo:

Ann Christin Gjerstad, Overlege ved Avdeling for barnemedisin og transplantasjon

Telefon: 23074015

E-post: ancgje@ous-hf.no