Fase 2 studie: Evaluering av booster-vaksinedose mot covid-19 hos voksne EU-COVAT-2 BOOSTAVAC

Denne forskningen gjennomføres for å finne beste tidspunkt for booster-vaksinasjon og hvilken effekt dette gir på immunforsvaret, med en enkeltdose av legemiddelet Comirnaty®, som er koronavaksinen utviklet av legemiddelfirmaene BioNTech/Pfizer.

Om studien

I denne studien skal det undersøkes hva som er beste tidspunkt for en booster-vaksinedose og hvilken effekt dette gir på immunforsvaret. Studien ledes av University College i Dublin, Irland (sponsor), gjennom det europeiske forskningsnettverket Vaccelerate. 

Haukeland universitetssykehus er ansvarlig senter i Norge for denne studien.

Vitskapleg tittel

En fase 2 multisenterstudie for evaluering av 4. vaksinedose mot Covid-19 hos voksne, EU-COVAT-2 BOOSTAVAC

Les meir om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltaking

Studien er open for rekruttering frå 06.01.2023

Kven kan delta?

Er du over 18 år og allerede har fått minst 3 vaksinedoser med mRNA vaksine mot Covid-19 (enten Comirnaty-vaksinene fra BioNTech/Pfizer, og/eller Spikevax-vaksinen fra Moderna), med den siste dosen for 3-7 måneder siden, vil du kunne vurderes for deltagelse i denne studien. Kvinner som er gravide, planlegger å bli gravide eller ammer, kan ikke delta i studien.


Kva inneber studien?

Studien innebærer for deg som deltager 5-6 studiebesøk og en oppfølgingssamtale på telefon 4 uker etter vaksinering.

Deltagerne vil fordeles tilfeldig i 5 grupper:

  1. Kontrollgruppe: ingen vaksine
  2. Vaksine ved studiestart
  3. Vaksine 2 måneder etter studiestart
  4. Vaksine 4 måneder etter studiestart
  5. Vaksine 6 måneder etter studiestart
Du vil følges opp i 7 måneder fra studiestart, uavhengig av når du får den 4. vaksinedosen.

Ved visitten vil der bli tatt blod- og spyttprøver for å sjekke helsen din og undersøke immunrespons på vaksinen. Opplysninger som registreres om deg er helsedata fra din sykehistorie, labanalysesvar, medisinbruk og uheldige hendelser/bivirkninger du opplever i studien.

Kontaktinformasjon

Dersom dere har spørsmål til studien og/eller ønsker å delta, kontakt:

Haukeland universitetssjukehus
Ansvarlig lege Camilla Tøndel
Klinisk forskningspost for voksne
Telefon  55 97 28 90
Epost kfpv@helse-bergen.no | camilla.tondel@helse-bergen.no