Fedmekirurgi på Vestlandet: Langtidsoppfølging etter kirurgisk behandling av alvorlig fedme

Prosjektet «Fedmekirurgi på Vestlandet» er en prospektiv studie med langtidsoppfølging av pasienter som ble fedmeoperert på Voss og Haugesund sjukehus fra 2011 til 2015. Formålet er å undersøke og sammenligne langtidseffektene etter de to vanligste fedmekirurgiske operasjonsmetodene, gastrisk sleeve og gastrisk bypass, i form av varighet av vekttap, endring i fedmerelaterte sykdommer, komplikasjoner, plager og livskvalitet. Primære endepunkt for studien er endring i vekt og egenrapportert livskvalitet. Vi undersøker også metabolske og hormonelle effekter, komplikasjoner, reoperasjoner og subjektive mageplager.

Om studien

Prosjektet ble initiert i 2010 og 580 pasienter inkludert i perioden 2011 – 2015. Av disse deltar 543 i studien, 376 er operert med gastrisk sleeve og 167 med gastrisk bypass. Hovedrapporten med 7-års data ble publisert i International Journal of Obesity i 2022. Vi innhenter nå oppfølgingsdata fra 10-års rutinekontroller av studiedeltakerne.
Fedme, men også fedmekirurgi, gir ofte varierende plager fra mage og tarm. Vi vet nå at gastrisk sleeve vil kunne gi mer plager fra øvre del av mage-tarmkanalen, f.eks. sure oppstøt (refluks) enn gastrisk bypass. De senere år har man ved gastrisk sleeve operasjoner sydd restmagesekken fast (gastropeksi) for å hindre at den beveger seg, noe en håper kan forebygge refluksplager. Vi undersøker om dette tilleggsinngrepet gir ønskede kort- og langtidseffekter på pasientenes refluksplager etter gastrisk sleeve. 
Fra det foreliggende og kommende datamaterialet vil vi gjøre flere undersøkelser av pasientenes metabolske helse. Vi planlegger også mer detaljerte analyser av pasientenes fysiske, mentale og seksuelle livskvalitet. 

Les mer om studien

Du kan lese mer om studien hos REK (2010-3287) og ClinicalTrials.


Publikasjoner

Gudbrandsen, OA et al., Short-term effects of Vertical sleeve gastrectomy and Roux-en-Y gastric bypass on glucose homeostasis. Sci Rep. (2019)

Grymyr, LMD et al. Left ventricular myocardial oxygen demand and subclinical dysfunction in patients with severe obesity referred for bariatric surgery. Nutr Metab Cardiovasc Dis. (2021) 

Grymyr, LMD et al. One-year impact of bariatric surgery on left ventricular mechanics: results from the prospective FatWest study. Eur Heart J Open. (2021)

Kovac, N et al. Markers of Subclinical Atherosclerosis in Severe Obesity and One Year after Bariatric Surgery. J Clin Med. (2022) 

Nielsen, HJ et al., Seven-year trajectories of body weight, quality of life and comorbidities following Roux-en-Y gastric bypass and sleeve gastrectomy. Int J Obes. (2022).

Flølo, TN et al. Long-term impact of gastropexy on use of acid-reducing medication, second operations for gastroesophageal reflux and subjective reflux symptoms after sleeve gastrectomy. Sendt inn til Clinical Obesity i februar 2023, under fagfellevurdering.

Vitskapleg tittel

Fedmekirurgi på Vestlandet

Les meir om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltaking

Rekrutteringa er avslutta

Kven kan delta?

Inklusjonskriterier

Menn og kvinner
Alder 18-70 år
Pasienter med fedme (BMI ≥40 eller ≥35) som er søkt inn til fedmekirurgi
Underskrevet samtykkeerklæring

Eksklusjonskriterier

Pasienter med kjent alkohol/rusmisbruk eller alvorlige psykiske lidelser.
Pasienter som ikke lenger har ønsket å delta er ekskludert fra studien.

Studien ble gjennomført ved Voss sjukehus, Haukeland universitetssjukehus og Haugesund sjukehus, og var åpen for inklusjon i perioden fra 01.09.2011 til 28.02.2015. 

Innsamlede prøver til studien lagres i Vestnorsk forskningsbiobank for overvekt (VFO).

Kva inneber studien?

Kontaktinformasjon

Prosjektleder 

Bjørn Gunnar Nedrebø, Haugesund sjukehus


Prosjektkoordinator og kontaktperson:

Tone Nygaard Flølo, OsloMet – Storbyuniversitetet, 
Haukeland Universitetssjukehus, avdeling Voss sjukehus
E-post: tonenyga@oslomet.no eller tone.nygaard.flolo@helse-bergen.no 

Samarbeidspartnarar

Samarbeid med

  • Helse Bergen
  • Helse Fonna