Forskning på medikamentfri psykosebehandling

Behovet for bedre forståelse av psykoselidelser er stort. Gjennom dette prosjektet håper vi å få kunnskap som kan være viktig for fremtidens psykosebehandling.

Om studien

Mennesker med psykose kan ofte slite med alvorlige symptomer og samtidig ha vansker med konsentrasjon, hukommelse og tenkning. Det finnes i dag flere behandlingsopplegg for psykose. De fleste vil i perioder ha nytte av antipsykotiske medisiner, men ikke alle ønsker å bruke disse medisinene.

Vitskapleg tittel

Medikamentfri-forskningsprosjektet

Les meir om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltaking

Studien er open for rekruttering frå 01.01.2018 fram til 31.12.2024

Kven kan delta?

Personer med psykoselidelse kan delta i prosjektet dersom de har valgt et medikamentfritt behandlingsforløp. Din hovedbehandler kan kontakte oss på mail eller telefon, se kontaktinformasjon.

Kva inneber studien?

Et medikamentfritt behandlingsalternativ innebærer at man behandles uten bruk av antipsykotisk medisin, eller at man er i en nedtrappingsfase der målet er å klare seg uten antipsykotisk medisin. Vi trenger mer kunnskap om de som ikke ønsker å bruke medisiner for å kunne hjelpe de best mulig.

Alle prosjektdeltakerne kommer til fem møter ved Forskningsavdelingen i Sandviken. Første møte blir ved oppstart. De neste møtene vil finne sted etter 6 uker samt etter 3,6 og 12 måneder. 

Dette skjer på hvert møte:

  • Legeundersøkelse
  • Blod- og urinprøver
  • Fysisk undersøkelse (høyde, vekt, blodtrykk, EKG)
  • Utfylling av selvrapporteringsskjema
  • Måling av hukommelse og konsentrasjon
Møtene har ulik varighet. De kan noen ganger vare i flere timer, men du får så mange pauser som du har behov for. Etter blodprøvetaking og fysiske målinger får du frokost, og på det lengste møtet vil du også få tilbud om lunsj.

Du vil få dekket utgifter til reise, og alle deltagere bosatt i Bergen kommune får tilbud om henting og hjemkjøring i taxi. Du får også betalt 200 kr for hvert oppmøte. 

Din hovedbehandler vil som hovedregel få informasjon om resultatene av undersøkelsene, og dermed kunne bli bedre i stand til å hjelpe deg i din videre behandling. Ut over blodprøvetaking og den tiden undersøkelsene tar, innebærer ikke deltakelse noen ulemper.

Fastlegeinformasjon

Dersom du ikke går i poliklinisk behandling vil fastlegen få tilsendt kopi av blodprøver og EKG.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om forskningsprosjektet, ta kontakt med: 

Maria Fagerbakke Strømme
Telefon: 41 42 80 17  
E-post: maria.stromme@helse-bergen.no

Lena Antonsen Stabell
Telefon:  97 08 03 25
E-post: lena.antonsen.stabell@helse-bergen.no 

For praktiske spørsmål, kontakt: 

Jill Bjarke
Telefon:  91 37 90 68
E-post: jill.bjarke@helse-bergen.no