Kliniske studier i samarbeid med industri

Helse Bergen HF samarbeider med legemiddelindustri og andre eksterne bedrifter for å kunne tilby pasientar ved alle medisinske avdelingar og klinikkar ved sjukehuset utprøvande behandling.

Helse Bergen har også eigne forskingspostar, for både for vaksne og barn, Klinisk forskningspost, for tidlegfase-studier og andre spesialiserte studier.

Administrasjon av studiene, som budsjettering og avtalar, blir handtert av Seksjon for forsking og innovasjon i  Forskings- og utviklingsavdelinga.

Kliniske studier, der deltaking er avklart med føretaket, blir meldt inn i portalen eBudsjett.

Du kan også kontakte Seksjon for forsking og innovasjon/ kliniske studier på e-post:
kliniske_studier@helse-bergen.no

Sist oppdatert 28.07.2022