Nikotinamid-ribosid Behandling hos pasienter med progressiv multippel sklerose

Om studien

Forskningsprosjekt som innebærer utprøving av vitamintilskuddet B3, i form av nikotinamid ribosid (Elysium). Formålet med studien er å undersøke om nikotinamid ribosid kan redusere videre sykdomsutvikling eller redusere plager og symptomer fra din sykdom med progressiv multippel sklerose (PMS).

Pasienter som deltar i studien vil motta en studiemedisin som er enten vitamin B3
(nikotinamid ribosid) eller placebo (tablett uten virkestoff, bare stivelse) som begge er
produsert av Elysium. 

NR har ingen kjente bivirkninger. Det er klassifisert som et reseptfritt kosttilskudd i Norge, og anses derfor som et ufarlig stoff. Vi ønsker nå å utføre en randomisert utprøving av dette.

Studien vil vare i 2,5 år.
Fordelen med å delta i studien er at du kan bidra til utviklingen av en ny behandling ved
progressiv MS, som potensielt kan både bedre symptomene og bremse sykdommen. Du vil også kunne bidra til bedre forståelse av sykdomsmekanismene for MS, og dermed gjøre det lettere for utvikling av nye medisiner i fremtiden.

Vitskapleg tittel

Nikotinamid-ribosid behandling hos pasienter med progressiv multippel sklerose

Les meir om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltaking

Studien er open for rekruttering frå 01.04.2023 fram til 01.03.2025

Kven kan delta?

Deltager skal ha Progressiv Multippel Sklerose 
Deltager skal være mellom 18-65 år. 
Deltager må klare å gå 7,5 meter med eller uten støtte
Deltager kan bruke annen MS-behandling 
Kva inneber studien?

Studiedeltakere får behandling nikotinamid ribosid eller placebo for å se om dette kan
redusere videre sykdomsutvikling. Selv om det er teorier om at dette kan virke ved
progressiv MS – er dette ennå ikke avklart, så det er ikke sikkert at du vil merke bedring.

Underveis i studien vil vi ta blodprøver og MR undersøkelser av deg, samt vanlig legeundersøkelser inkludert skåring av gang- og håndfunksjon, kognisjon, angst og depresjon, fatigue og livskvalitet.

Ved start og stopp av studien vil det bli utført spinalpunksjon for ryggmargsvæskeundersøkelser.

I prosjektet vil vi også innhente og registrere opplysninger om deg. Dette gjelder opplysninger om alder, kjønn, sykdomsvarighet, medisinliste, symptomer, hjerterytmeundersøkelse (EKG), røntgensvar, blodprøvesvar og svar på

Underveis i studien vil du også bli fulgt tettere opp enn du ellers blir.
Ver merksam

Studiemedisinen er å regne som et kosttilskudd med få kjente bivirkninger. Vi forventer derfor ingen bivirkninger av studiemedisinen, men kan ikke utelukke at noen kan oppleve ubehag eller allergiske reaksjoner.

Vi ønsker å ta spinalpunksjonsundersøkelse av deg ved oppstart og ved avslutting av studien. Denne prosedyren kan gi en forbigående hodepine i noen dager etter undersøkelsen er utført. Svært sjeldent kan det oppstå komplikasjoner som nerveskade eller infeksjon.

MR undersøkelse vil bli utført underveis i studien. Dette er en stor magnet, slik at det er ingen farlig røntgenstråling, men det innebærer at du må ligge i ro i maskinen, og kan oppleve at den er trang og bråkete. Dersom MR skulle vise et uventet, sykdomsgivende funn vil du bli behandlet etter avdelingens gjeldende retningslinjer.

Det vil også tas blodprøver av deg, som av noen kan oppleves som ubehagelig.Kontaktinformasjon

Studiesykepleier ved NeuroSysMed, Randi C. Haugstad 
Nevrologisk avdeling, Haukeland universitetssykehusSamarbeidspartnarar

I første omgang vil Haukeland universitetssjukehus starte rekruttering, men det planlegges også oppstart ved Stavanger Universitetssykehus, Haugesund sjukehus og Førde Sentralsjukehus. Haukeland universitetssjukehus er nasjonalt koordinerende senter/har hovedansvar.