Øye: Behandling av innsøkk i tinningen etter øyehulekirurgi ved endokrin øyesykdom

Studien ønsker å sammenligne effekten av injeksjon av fett og injeksjon av syntetisk filler ved korreksjon av uønsket innsynking i tinningen.

Om studien

Ved endokrin øyesykdom kan øynene bli fremstående. Ved lateral orbitotomi blir en beinbit til siden i øyehulen fjernet for å gjøre plassforholdene bedre. Vi har ved etterkontroll avdekket at opp mot halvparten av pasientene kan få varierende grad av innsynkning i tinningen etter denne operasjonen.

Korreksjon av denne kan skje operativt eller ved injeksjon enten av et syntetisk fremstilt hyaluronsyre preparat («filler») eller av autologt fettvev. Det er imidlertid ikke helt klart hva som er den optimale behandling av denne komplikasjonen.

Liknende forandringer har vært korrigert dels med injeksjon av eget fettvev, dels med et kunstig fremstilt preparat, vanligvis hyaluronsyre. Slike preparater benyttes i stort omfang i kosmetisk behandling av ansiktsforandringer.

Begge behandlingene er etablerte, sikre og brukes i stort omfang, men det er ikke sikre holdepunkt hvilken av de to behandlingene som gir best resultat. Ved innsynkning på begge sider vil man injisere den ene siden med eget fettvev og den andre siden med langtidsvirkende hyaluronsyre. Dersom innsynkning bare er på en side vil man bli trukket ut til å få et av alternativene.

Les meir om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltaking

Rekrutteringa er avslutta

Kven kan delta?

Inklusjonskriterier

Pasienter som har en innsynkning i tinningen på en eller begge sider etter å ha utført operasjonen lateral orbitotomi.

Eksklusjonskriterier

Pasienter som har ikke en innsynkning i tinningen på en eller begge sider etter å ha utført lateral orbitotomi.
Pasienter som har en innsynkning i tinningen på en eller begge sider etter å ha utført lateral orbitotomi, men som ikke har et ønske om å få dette utbedret.

Kva inneber studien?

Hva innebærer studien?

Injeksjonsbehandlingen vil gjøres av kirurg med erfaring i denne type behandling på en mest mulig skånsom måte.

Man vil etter behandlingen bli kalt inn til kontroll etter 6, 12, 18, og 24 mnd. Ved disse etterkontrollene vil effekten av behandlingen kartlegges. Det vil bli tatt foto og det vil bli utført en ultralydundersøkelse for å kartlegge volumendring av det injiserte materialet. Den subjektive opplevelse av behandlingsresultatet til pasienten vil også registreres.

Høsting av fett vil skje fra magen i lokalbedøvelse. Det er en liten mengde fett som skal overføres. Selve injeksjonsbehandlingen vil kunne medføre lett ubehag.

I den første tiden etter injeksjonen kan det tilkomme et visst tap av volum. Dersom dette skulle skje vil du få tilbud om supplerende injeksjon slik at optimalt volum kan opprettholdes.

Sted hvor studien gjennomføres

Haukeland universitetssjukehus i Bergen

Kontaktinformasjon

Prosjektleder

Eyvind Rødahl

E-post: eyvind.roedahl@helse-bergen.no


Samarbeidspartnarar

Samarbeid med

  • Helse Bergen