Psykose: Stopp stemmer med stimulering-prosjektet

Formålet med studien er å undersøke hvorvidt vi kan redusere hørselshallusinasjoner ved bruk av svakstrømstimulering. Datainnsamlingen på prosjektet er nå avsluttet og vi holder på å bearbeide data. Resultater fra studien vil i løpet av høsten 2020 legges ut på vår UIB-side: https://www.uib.no/fg/flash

Om studien

Dette er en randomisert kontrollert studie som vil prøve å finne ut om hørselshallusinasjoner kan reduseres ved bruk av en teknikk kalt tdcs (transkraniell direkte likestrømstimulering).

Les meir om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltaking

Studien er avslutta

Kven kan delta?

Inklusjonskriterier

Vi trenger deltakere som: 

 • Er over 18 år
 • Hører stemmer minst fem ganger i uken 

Vennligst ta kontakt med oss om du ønsker mer informasjon eller er behandler for noen i målgruppen.

Eksklusjonskriterier

Du kan ikke delta dersom du har:

 • Operert inn metallgjenstander i kroppen som pacemaker, hofteprotese, elektroder
 • Metallsplinter i øyne eller andre steder i kroppen
 • Har vært operert i hodet, hjertet, øyne eller ører
 • Er gravid
 • Fobi for trange rom
 • Epileptiske anfall i nær familie
 • Alvorlige hudsykdommer i hodebunnen
 • Hodetraume, hjerneslag, hjernehinnebetennelse, brudd på hodeskallen eller hjernesvulst.

Kva inneber studien?

Studien vil prøve å finne ut om hørselshallusinasjoner kan reduseres ved bruk av en teknikk kalt TDCS (transkraniell direkte likestrømstimulering).

Med denne metoden blir hjernen stimulert av svakstrøm ved hjelp av to elektroder som settes på huden i hodebunnen. Stimuleringen utføres 5 dager på rad, to ganger daglig i 20 min. Halvparten av deltakerne vil motta uekte strøm, men vil få tilbud om ekte behandling i etterkant.

Studien kan passe særlig godt for folk med hørselshallusinasjoner som ikke responderer tilstrekkelig på vanlig medisinering og fortsatt er plaget med stemmehøring.

I forkant og etterkant av behandlingsperioden vil deltaker bli skannet i MR-maskin, kartlagt med ulike spørsmålskjema og det vil bli utført noen nevrokognitive tester.

Deltaker vil få dekket transportutgifter og får utbetalt 600 kr i kompensasjon.

Vitenskapelig artikkel om tidligere studie - «Examining Transcranial Direct-Current Stimulation (tDCS) as a Treatment for Hallucinations in Schizophrenia» (pdf)

Ver merksam

Behandlingen gjør ikke vondt, men du kan oppleve en lett sviende eller prikkende følelse i området som blir stimulert. Det er avdekket svært få bivirkninger med denne behandlingen.

Kontaktinformasjon

Datainnsamlingen på prosjektet er nå avsluttet og vi holder på å bearbeide data. Resultater fra studien vil i løpet av høsten 2020 legges ut på vår UIB-side https://www.uib.no/fg/flash  

Prosjektleder

Marco Hirnstein, Universitetet i Bergen.
E-post: marco.hirnstein@uib.no

For mer informasjon om prosjektet eller deltakelse kontakt:

 

Anne Synnøve Thomassen
Psykiatrisk sykepleier
Forskningsavdelingen, Divisjon psykisk helsevern
Haukeland universitetssjukehus

E-post: anne.synnove.thomassen@helse-bergen.no

Telefon: 47 51 58 50 eller 48 13 33 00

Samarbeidspartnarar

Samarbeid med

 • Helse Bergen