Psykoseforløp hos ungdom i alderen 12-25 år

Hensikten med studien er å kartlegge de to første årene av et psykoseforløp og hvordan psykoselidelsen påvirker ungdom i alderen 12-25 år.

Om studien

Nyere forskning tyder på at betennelsesfaktorer og økt aktivitet i immunforsvaret kan ha betydning ved psykoselidelse.

Denne observasjonsstudien skal skaffe økt kunnskap om psykoselidelser. Ungdom med psykose er en like uensartet gruppe som ungdommer flest, så fokus på individet er nødvendig. Målet med studien er å få mer innsikt i hvordan den enkeltes sykdomsutvikling arter seg, slik at vi kan tilpasse behandlingen individuelt.

Vi ønsker å undersøke hvordan psykoselidelsen påvirker ungdommenes selvbilde, aktivitet i skole og fritid - sosialt og fysisk - samt biologi - hjerneutvikling, hormonelle forhold, inflammasjonsstatus og annet. Vi ønsker også å kartlegge effekt og bivirkninger av bruk av psykoaktive legemidler.

Les meir om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltaking

Rekrutteringa er avslutta

Kven kan delta?

Deltakerne i studien er mellom 12 og 25 år, og har opplevd symptom på psykose.

Kva inneber studien?

Studien innebærer blant annet:

  • spørsmål om sykehistorie og symptomer
  • blod- og urinprøver
  • nevropsykologiske tester
  • MR undersøkelse

Det vil også bli innhentet relevant informasjon fra journal og gjennom spørreskjema og intervju av foresatte eller andre personer som kjenner pasienten godt.

Studien er en oppfølgingsstudie og varer i 2 år. Den innebærer undersøkelser på ulike tidspunkt, ved inklusjon, og etter 3, 6, 12 og 24 måneder.

Utover blodprøvetaking, den tiden undersøkelsene tar og eventuell MR, innebærer ikke deltakelse noen ulempe. Hovedbehandler vil få informasjon om resultatene fra undersøkelsene.

Kontaktinformasjon

Prosjektleder

Rune Andreas Kroken

Vil du delta?

Kontakt oss på telefon 481 33 300

E-post

Samarbeidspartnarar

Samarbeid med

  • Helse Bergen