SuDHO: Plutselig uforklarlig hørselstap og trykkammerbehandling

Formålet er å undersøke om tilleggsbehandling i trykkammer (hyperbar oksygenbehandling) gir bedre hørsel til pasienter som opplever plutselig uforklarlig hørseltap (sudden deafness) enn dagens standardbehandling gjør.

Om studien

Plutselig uforklarlig hørselstap (sudden deafness) er en tilstand der hørselen plutselig forsvinner på et øre og der legeundersøkelse eller røntgen ikke kan påvise en sikker årsak. Omtrent 30-60% vil få hørselen tilbake helt eller delvis i løpet av de neste ukene, men en del får varig nedsatt hørsel. 

Standardbehandlingen som gis ved denne tilstanden er medisin som demper betennelsesreaksjon i kroppen (prednisolon) og trolig bør behandlingen komme i gang i løpet av de første dagene for å ha best mulig effekt. 

Hensikten med studien er å undersøke om tilleggsbehandling i trykkammer (hyperbar oksygenbehandling, HBO) gir bedre hørsel enn dagens standardbehandling alene.

Multisenterstudie

Denne studien er en multisenterstudie der Haukeland Universitetssykehus har hovedansvaret i samarbeid med:

 • Stavanger universitetssykehus
 • Førde sjukehus
 • St. Olavs hospital i Trondheim
 • Oslo universitetssykehus Ullevål og Rikshospitalet
 • Akershus universitetssykehus
 • Drammen sykehus
 • Sykehuset Telemark, Skien
 • Sykehuset Østfold, Kalnes
 • Sykehuset Innlandet, Gjøvik

Vitskapleg tittel

Hyperbar oksygenbehandling for akutt hørselstap - en randomisert kontrollert studie

Les meir om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltaking

Studien er open for rekruttering frå 31.01.2022

Kven kan delta?

Vi anbefaler at alle som opplever plutselig uforklarlig hørselstap tar kontakt med legevakt eller fastlege i løpet av det første døgnet etter symptomene har oppstått. 

Dersom fastlege/legevakt ikke finner sikre tegn til ørebetennelse eller annen sannsynlig årsak som kan forklare hørselstapet kontaktes vakthavende øre, nese, hals-lege ved nærmeste sykehus for snarest mulig vurdering, eller et av sentrene som deltar i studien.

Hvordan melde interesse for studien / hvem kan delta?

Dersom du er mellom 18-80 år og har fått plutselig uforklarlig hørselstap i løpet av de siste 7 dager kan du være aktuell for studien.

Kva inneber studien?

Behandling

Pasientene som blir med i studien blir tilfeldig fordelt i to grupper der den ene gruppen får standardbehandling, som regel med prednisolon tabletter i 15 dager. Den andre gruppen får standardbehandlingen og i tillegg behandling i trykkammer.

Trykkammerbehandlingen (HBO) innebærer én daglig behandling i 15 dager. Hver behandling tar ca 2 timer. Trykkammerbehandling blir gjennomført ved trykkammeranlegget ved Haukeland universitetssjukehus i Bergen eller Oslo universitetssykehus, Ullevål.

Mer om trykkammerbehandling: 

Hyperbar oksygenbehandling, andre akutte tilstander (Haukeland) 

Trykkammer - Oslo universitetssykehus (oslo universitetssykehus.no)

Undersøkelser

Ved start av studien blir alle pasientene grundig undersøkt av øre-, nese-, halsspesialist for å forsikre seg om at diagnosen er riktig og at det ikke foreligger andre sykdommer av betydning. I tillegg inngår følgende ved første undersøkelse:

 • Grundig hørselstest (les mer om høreprøve)
 • Spørreskjema som omhandler hørsel, øresus, balanse og livskvalitet
 • Bestille MR av hodet (vanlig del av utredning for andre årsaker til hørselstap)
 • Bestille røntgen av lungene for noen av dem som skal behandles i trykkammer
 • Ekstra testing av balansefunksjon på enkelte sentre

Du vil bli kalt inn til hørselstester og kontroller jevnlig. Første kontroll etter ca. 10 dager, deretter 15 dager, 8 uker og til slutt avsluttende kontroll etter ca. 14 uker. Kontrollene vil ta ca. en time hver gang.

Fordeler og ulemper ved å delta i studien

Alle som deltar i studien får den vanlige behandlingen som gis ved denne sykdommen.

For deg som pasient vil deltagelse i studien innebære en mulig ulempe i form av noe ekstra tidsbruk til grundigere legeundersøkelse, tre ekstra høreprøver og utfylling av spørreskjema underveis. For deltakere i Bergen kommer balansetester i tillegg.

For den gruppen av pasienter som blir tilfeldig fordelt til å gjennomføre trykkammerbehandling så vil det ta en del tid å gjennomføre selve trykkammerbehandlingen, og noen må reise til og overnatte i nærheten av sykehuset der behandlingen gjennomføres. Kostnader for reise og opphold blir dekket av Pasientreiser. 

Trykkammerbehandling er ellers en trygg behandling, også ved akutt hørselstap. Det pleier å gi veldig lite komplikasjoner. Noen pasienter kan likevel oppleve ubehag med trykk i ørene, økt trøtthet i behandlingsperioden, opplevelse av klaustrofobi og eventuelt lette, forbigående synsendringer.

Fordeler med å delta i studien er at du får grundig utredning og oppfølging for din sykdom med plutselig hørseltap og at du muligens får tilbud om trykkammerbehandling som kan ha positiv effekt på hørselstapet.

Studien støttes av Stiftelsen Dam, Helse Vest og Bergesen stiftelse.

Kontaktinformasjon

Prosjektleder

Bernd Mueller

Telefon: 
55 97 73 75
E-post: bernd.mueller@helse-bergen.no

Logo SuDHO-studien: Sudden Deafness treated with Hyperbaric Oxygen. Akutt hørselstap behandlet med hyperbar oksygenbehandling.

Samarbeidspartnarar

Samarbeid med

 • Akershus universitetssykehus
 • Helse Førde
 • Helse Stavanger
 • Oslo universitetssykehus
 • St. Olavs hospital
 • Sykehuset Innlandet
 • Sykehuset Østfold
 • Sykehuset Telemark
 • Vestre viken