Kva er lindrande behandling?

Lindrande behandling er aktiv behandling, pleie og omsorg for pasientar med sjukdom som ikkje kan lækjast og kort forventa levetid.

Sist oppdatert 23.01.2024