Nettverk av sjukepleiarar i Helse Fonna

Nettverket av ressurssjukepleiarar i kreftomsorg og lindrande behandling i Helse Fonna føretaksområde består av omlag 100 sjukepleiarar.

​Det er ressurssjukepleiarar i alle kommunar og på sjukehusavdelingar som behandlar kreftpasientar eller andre pasientar som treng lindrande behandling.

Lokale nettverksgrupper

Pa​llnet. Register over ressurspersonar i nettverket​

er tilgjengelege på følgande tema: Palliasjon, ESAS-r, Nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling, Individuell plan.
Ta kontakt med lokalgruppeansvarleg eller KLB-medarbeidar Grete Skeie Sørhus: grete.skeie.sorhus@vindafjord.kommune.no  for å få undervisningsmalane tilsendt.

Sist oppdatert 18.04.2024