Palliative tilbod

Her finn du ei oversikt over palliative tiltak i Helseregion Vest inndelt etter helseføretaksområde.

Palliativt team - Kreftavdelinga, Førde sentralsjukehus
Telefon 57 83 96 65 (ekspedisjon)
Mobil 41 53 05 80 

​Sjuk​eheimar med øyremerkte lindrande senger 

Lindrande seng  ved Askvollheimen, Askvoll kommune 

Lindrande seng ved Svelgen bu- og servicesenter, Bremanger kommune

Lindrande seng ved Bremanger sjukeheim, Bremanger kommune

Lindrande seng ved Fj​aler sjukeheim, Fjaler kommune

Lindrande seng ved Høyang​er sjukeheim, Høyanger kommune

Lindrande seng ved Furuhaugane Omsorgssenter, Kinn kommune

Lindrande seng ved Kulatoppen omsorgssenter, Kinn kommune

Lindrande seng ved Gaupne Omsorgssenter, Luster kommune 

Lindrande seng ved Lei​kanger sjukeheim​, Sogndal kommune

Lindrande seng ved Seljetu​net omsorg og rehabilitering, Stad kommune

Lindrande seng ved Hogatunet Bu- og behandlingssenter, Stad kommune

Lindrande seng ved Vikane omsorgssenter, Stryn kommune

Lindrande seng ved Stryn omsorgssenter, Stryn kommune

Lindrande seng ved Fø​rde omsorgssenter, Sunnfjord kommune

Lindrande seng ved Skei omsorgssenter, Sunnfjord kommune

Lindrande seng ved Naustdal omsorgssenter, Sunnfjord kommune

Lindrande seng ved Sande omsorgssenter, Sunnfjord kommune

Kveldsol v/Vik bygde- og sjukeheim, Vik kommune

Lindrande seng ved Årdal bu- og om​sorgssenter, Årdal kommune

​Pallia​tivt senter​, Haukeland universitetssjukehus (team og sengepost)​​​

Sunniva palliativt team, Haraldsplass Diakonale Sykehus

Ko​mmunalt Palliativt Team, Bergen kommune​Palliativ og eldremedisinsk legevakt (PELV), Bergen kommune

Sju​​keheimar med lindrande eining

Palliativ avdeling, Bergen Røde Kors Sykehjem Telefon 55 39 79 39 / 484 02 377

Sju​​keheimar med øyremerkte lindrande senger

Lindrande senger ved Velferdssenteret på Manger, Alver kommune

Lindrande senger, ​Lokalmedisinsk enhet, Kleppestø sykehjem, Askøy kommune
 
​​Lindrande seng ved Austevoll pleie- og omsorgsenter, Austevoll kommune

Lindrande seng ved Nordliheimen sjukeheim, Austrheim kommune

Lindrande seng ved Gule​n sjukeheim, Gulen kommune

Lindrande seng ved Samnan​gerheimen​, Samnanger kommune

Lindrande seng, Ulvik omsorgstun​, Ulvik herad

Lindrande seng, Rom f​or Lindring, ved Granvin sjukeheim, Voss herad​

L​indrande teneste ved intermediær avdeling, Øygarden lokalmedisinske senter, Øygarden kommune​​​​

Palliativt team - Haugesund sjukehus

Telefon 52 73 20 00 

 

Sjuk​eheimar med lindrande eining

Avdeling for lindrende behandling, Sentrum behandlingssenter, 
Haugesund kommune

Telefon 52 74 38 00 

 

Sjukehe​imar med øyremerkte lindrande senger

Lindrande seng ved Husnestunet, Kvinnherad kommune

Lindrande seng ved Rosendalstunet, Kvinnherad kommune

Lindrande senger ved B​okko bo- og behandlingssenter, Ullensvang kommune

Lindrande seng ved Ølen omsorgssenter, Vindafjord kommune

Lindrande seng ved Suldal sjukeheim, Suldal kommune

Lindrande senger ved No​rheim sykehjem​, Karmøy kommune​

Palliativt senter, Stavanger Universitetssjukehus

Palliativt team: 51 51 89 01
Palliativ sengepost: 51 51 89 23 

 

Kommunalt palliativt team, Stavanger kommune

 

Sjukehe​​imar med lindrande eining

Lindrende enhet ved Boganes sykehjem
Telefon: 45728673​

​Lindrende enhet ved Åse bo- og aktivitetssenter
Telefon: 51 97 33 00 

 

Sj​​​ukeheimar med øyremerkte lindrande senger

Palliative senger ved Sola sjukeheim, Sola kommune

Palliative senger ved Tasta sykehjem

Lindrande senger ved Sivdamheimen, Bryne, Time kommune

Lindrande senger ved Hå sjukeheim, Hå kommune

Lindrande senger ved Sirkelen sjukeheim​, Klepp kommune

Lindrande seng ved Bjerkreim Omsorgssenter, Bjerkreim kommune

Lindrande senger ved Korttidsavdelingen 2 vest, Egersund 

Lindrande seng ved Hjelmeland omsorgssenter

 

Palliative tilbod i kommunehelsetenesta

Klepp kommune

Randaberg kommune

​​​

Sist oppdatert 28.06.2024