Tildelte prosjektmiddel til kommunale prosjekt

Publisert 28.06.2024

Helsedirektoratet utlyser kvart år prosjektmiddel for å auke kompetansen og styrke kvaliteten innan lindrande behandling og omsorg i kommunar. I Helseregion Vest fekk ni kommunar tildelt prosjektmiddel i 2024. 

Sjå lenke: Kommunale prosjekt - Helse Bergen HF (helse-bergen.no)