Føde- og barsel flytter til Glasblokkene

Tirsdag 7. november flyttar føde- og barselavdelinga til Glasblokkene. Fram til denne datoen vil all aktivitet foregå på Kvinneklinikken som no. Frå morgonen 7. november klokka 8.00 skal alle som skal føde, kome på kontroll eller undersøking, møte i Glasblokkene.

Det er viktig at du som er gravid kjenner til flyttedatoen, har sett deg inn i kor du skal og kan finne vegen når du skal føde.

Ved kontakt med vaktleiar på innleggingstelefonen får du nærare informasjon om kor du skal møte opp. Frå 7.november om lag klokka 08 gjeld: 

  • ​Skal du til planlagt time i Glasblokkene får du innkalling der.
  • Skal du føde​ eller på kontroll på kort varsel må du møte opp i Glasblokkene.

Alle fødande bør ringje Innleggingstelefonen for fødande FØR dei drar til Kvinneklinikken.   

Telefon: 55 97 22 00

Fertilitetssenteret​ blir verande i KK-bygget inntil vidare.

Information in English: 

Admission line for women in labour:  55 97 22 00
Please call BEFORE coming to hospital.

Sist oppdatert 13.09.2023